In Dit Artikel:

De opbrengst tot einde looptijd heeft betrekking op het rendement op alle vastrentende effecten als een belegger het instrument aanhoudt tot het volwassen wordt. Anderzijds is de contante koers de theoretische opbrengst van een instrument met een rentevrije nulcoupon, zoals een Treasury Bill. Spot rates worden gebruikt om de vorm van de rentecurve te bepalen en voor het voorspellen van termijnkoersen, of de verwachting van toekomstige rentetarieven.

Rendement naar looptijd Vs. Spot Rate: rendement

Rendement tot volwassenheid

Het rendement tot einde looptijd wordt berekend om het rendement te bepalen dat een instrument met een vaste rente, zoals een obligatie, verstrekt aan een obligatiebelegger. Het is een meer geldige rendementsmaatstaf in vergelijking met de werkelijke coupon of rentevoet die aan de belegger wordt betaald. Het rendement tot einde looptijd van een obligatie die met een korting verkoopt, zal bijvoorbeeld hoger zijn dan de werkelijke couponrente van de obligatie. Omgekeerd is het rendement op de vervaldatum van een obligatie die tegen een premie verkocht lager dan de couponrente.

Rendement tot volwassenheid berekenen

Om het rendement tot einde looptijd van een obligatie te berekenen, hebt u de marktprijs, coupon of rentevoet en looptijd nodig. Een verkoop van een obligatie van 97,63 bijvoorbeeld, verkoopt met een korting (de obligatiekoersen worden uitgedrukt in 100, wat overeenkomt met een nominale waarde van $ 1.000) en betaalt een jaarlijkse couponrente van 7 procent. Rentebetalingen worden twee keer per jaar gedaan en vanaf 1 januari heeft de obligatie nog vijf jaar te gaan tot het einde van de looptijd. Met behulp van een financiële rekenmachine zijn de ingangen als volgt: contante waarde (PV) = -976,30 (97,63 x 10); betaling (PMT) = $ 35 ($ 70 jaarlijkse rente gedeeld door 2); aantal rentebetalingen overgelaten aan de vervaldag (n) = 10 (2 rentebetalingen x 5 jaar); toekomstige waarde (FV) = $ 1.000 (prijs van obligatie wanneer deze vervalt). De opbrengst tot volwassenheid is 3,79 procent x 2 = 7,58 procent.

Spot Rate Treasury Curve

Spot rates worden meestal geassocieerd met schatkistpapier omdat ze bij beleggers erg populair zijn als veilige activaklasse en zeer liquide zijn. Beleggers gebruiken berekende contante wisselkoersen van schatkistpapier om de zogenoemde Spot Rate Treasury Curve te ontwikkelen. De vorm van de Treasury Curve biedt beleggers informatie over toekomstige verwachtingen voor de rentetarieven. Over het algemeen is de schatkistcurve een benadering van de vorm van de rendementscurve voor alle vastrentende effecten. De rentecurve geeft de relatie weer tussen de rentetarieven van obligaties met variërende looptijden.

Spot Rates gebruiken om forward rate te berekenen

Om de impliciete spot rate van een nulcouponobligatie te berekenen, moet u eerst het aantal couponbetalingen en de resterende looptijden van een traditionele obligatie noteren. Een obligatie met een looptijd van zes maanden heeft bijvoorbeeld twee kasstromen: één couponbetaling en aflossingswaarde. In essentie wordt de obligatie op zes maanden verhandeld als een nulcouponobligatie. Aangezien de contante waarde, toekomstige waarde en looptijd van de obligatie bekend zijn, gebruikt u de samengestelde rentevergelijking om de rentevoet op te lossen. Zodra u de impliciete contante koers voor de nulcouponobligatie hebt verkregen, kunt u deze gebruiken om de impliciete contantkoers voor een één-jaars nulcouponobligatie, enzovoort, te berekenen. Het berekenen van impliciete spot rates in opeenvolgende stappen om forward rentetarieven te bepalen maakt gebruik van een iteratief proces genaamd bootstrapping.


Video: Afl. 3# 'F*#@ing dik rendement' | BITCOIN NAAR DE MAAN! EN TERUG