In Dit Artikel:

De verzameling van belastingen biedt financiering ter ondersteuning van de infrastructuur van de overheid, die het mogelijk maakt om openbare diensten te leveren aan individuele staten en de natie als geheel.

Waarom zijn belastingen belangrijk?: voor

Belastingen zijn essentieel voor het leveren van overheidsdiensten.

lokaal

Lokale overheidseenheden leveren diensten aan haar inwoners aan de hand van haar verzameling lokale bezittingen, inkomsten en verkoopbelastingen. Een groot deel van de inkomsten uit deze belastingen worden gebruikt voor politie- en brandbeveiliging, het bouwen van scholen, het onderhouden van lokale wegen en het beschermen van burgers tegen lokale gezondheidscrises en lokale criminaliteit.

Staat

Overheidsinstanties gebruiken belastingen om openbare diensten te verlenen, zoals het onderhouden van een staatsmilitie of nationale garde-eenheid, landbouwers helpen bij landbouwproblemen en het beheer van een uniform rechtssysteem voor de coördinatie van lokale rechtbanksystemen. Belastinginning biedt staten ook de mogelijkheid om sociale diensten aan te bieden aan economisch gestoorde en verstandelijk gehandicapte burgers en hun gezinnen.

federaal

Belastingen zijn essentieel voor de werking en functie van de federale overheid, die grondwettelijke functies vervult, zoals het onderhouden van een permanent leger. Congressioneel gemandateerde programma's, die zorgen voor de voorziening van rampenbestrijding, algemene gezondheidszorg en nationale programma's voor menselijke hulp, onderwijs en gezondheid, worden voornamelijk bereikt door federale belastinginning.


Video: Webinar: Belastingen voor starters