In Dit Artikel:

Een kassiercontrole is een cheque die geschreven is voor een aangegeven bedrag van de door de financiële instelling (bank, etc.) zelf te betalen fondsen en niet een privé-rekeninghouder. Deze controles worden financieel verantwoord geacht in vergelijking met persoonlijke cheques omdat de instelling achter hun waarde staat en niet een enkele rekeninghouder is. De remitter is slechts de persoon die de vergoeding betaalt om de cheque te laten aanmaken.

Functie

Signers

Stap

Volgens de statuten van de Wyoming Legislative Service Office, met betrekking tot verhandelbare instrumenten, is de verzender "een persoon die een instrument bij de emittent koopt als het instrument betaalbaar is aan een andere geïdentificeerde persoon dan de koper".

overwegingen

Stap

Een afzender moet aanwezig zijn op het moment van uitgifte van een cheque. Zij moet de persoon zijn die betaalt voor de cheque en de uitgiftekosten. Afgezien van deze vereiste kan de remitter de begunstigde of een derde partij zijn tenzij anderszins verboden door lokale of nationale wetgeving.


Video: