In Dit Artikel:

Termijncontracten, of "contract-for-akte deals", verwijderen de hypotheekverstrekkende instelling van de transactie en staan ​​een koper en verkoper toe om direct samen te werken. De verkoper is meestal vrijgesteld van alle verplichtingen met betrekking tot het onroerend goed (met uitzondering van zijn eigen hypotheek, als die er is), met inbegrip van onroerendgoedbelasting, huiseigenaars verzekering en associatie kosten. Er zijn echter geen twee deals hetzelfde, dus partijen moeten hun contract zorgvuldig herzien om de dealvoorwaarden te herzien.

Wie betaalt bezitsbelastingen en huiseigenaren in een grondcontract?: grondcontract

Kopers betalen de belastingen, maar krijgen ook de aftrek.

Basic Land Contract-voorwaarden

Door het vasthouden van de akte bieden verkopers van koopcontracten een vorm van financiering aan de koper. Deals zijn meestal gestructureerd als bankbiljetten van 30 jaar, met een openstaande betaling van de balans na 5 of 10 jaar. Vooruitbetalingen zijn vaak klein, tussen 1 en 10 procent. Nadat de looptijd van het contract is verstreken, kan de koper, als hij het saldo niet volledig kan betalen, een traditionele hypotheek als herfinanciering veiligstellen, waarbij de betalingen die hij heeft gedaan als eigen vermogen worden geteld. Gedurende de looptijd verdienen verkopers maandelijkse betalingen met hoofdsom en rente. Escrow kan ook worden gevestigd en belasting- en verzekeringsbetalingen van de koper worden op de rekening gestort, waarbij betalingen automatisch worden gedaan wanneer de facturen opeisbaar worden. Als alternatief kunnen kopers ervoor kiezen om belasting- en verzekeringsrekeningen onafhankelijk van escrow te betalen.

Eigendomsbelastingen, verzekeringen, onderhoud en reparaties

Verkopers moeten er zeker van zijn dat ze een schriftelijke bepaling in het koopcontract hebben waarin staat dat de koper verantwoordelijk is voor de betaling van de belastingen en verzekeringsbrieven van de accommodatie, bij voorkeur op een escrow-rekening. De verkoper, als aktehouder, kan vragen om een ​​kopie van de onroerende voorheffing en verzekeringspolis, samen met het bewijs dat de facturen zijn betaald. Daarnaast is de koper als huiseigenaar verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties; dit moet ook duidelijk worden vermeld.

Belastingvoordelen

Fiscale voordelen kunnen aanzienlijk zijn voor kopers en verkopers. Hoewel verkopers niet langer aanspraak kunnen maken op de aftrek van onroerende voorheffing, kunnen ze de meerwaarde spreiden uit de verkoop van het huis over de duur van de looptijd van het contract. Kopers kunnen de hypotheekrente aftrekken als een aftrek, evenals de onroerendgoedbelasting - inkomensbeperkingen kunnen van toepassing zijn. Ze kunnen ook eventueel in aanmerking komende projecten voor kapitaalverbetering declareren; bijvoorbeeld als de koper oude vensters vervangt door nieuwe energiezuinige modellen.

De verkoop registreren

Grondcontracten moeten onmiddellijk na ondertekening worden geregistreerd bij het kantoor van de districtskas. Dit papieren spoor biedt bescherming voor zowel kopers als verkopers. Als de koper bijvoorbeeld te laat betaalt aan onroerende voorheffing, geeft het opnemen van een deal aan de rechtbank duidelijk bewijs dat hij aansprakelijk is voor de betaling. Kopers en verkopers zouden er verstandig aan doen om een ​​geblokkeerde rekening te openen voor de dubbele doeleinden van het betalen van belastingen en verzekeringen. Maandelijkse betalingen zijn gemakkelijker te beheren en facturen worden rechtstreeks uit escrow betaald, waardoor u geen tijd meer hebt om te onthouden. Verkopers kunnen ook geruststellen, wetende dat deze rekeningen, die van cruciaal belang zijn voor verantwoordelijk eigenwoningbezit, zijn aangepakt.


Video: