In Dit Artikel:

Veel rechtsgebieden beschouwen welzijnsfraude als een ernstig misdrijf en degenen die veroordeeld zijn, worden zowel civiel als strafrechtelijk bestraft. Als u wordt beschuldigd van welzijnsfraude, neem dan contact op met juridische diensten en vraag om advies over de afhandeling van uw zaak. Door actie te ondernemen, kunt u mogelijk voorkomen dat u uw voordelen verliest.

Welzijnsfraude

Als u opzettelijk valse of misleidende informatie geeft aan een OCMW om voordelen te ontvangen voor u en uw gezin, hebt u toegewijde welzijnsfraude. U kunt ook welzijnsfraude plegen door geen informatie te onthullen die van invloed is op uw welvaartsuitkeringen. Als u bijvoorbeeld deeltijdwerk doet, zoals een babysit-functie, en uw welzijnswerker niet informeert over uw extra inkomen, wordt u misschien wel belast met het plegen van welzijnsfraude. Als je schuldig wordt bevonden aan welzijnsfraude, krijg je serieuze gevolgen, die afhankelijk zijn van de wet waar je woont en de aard van de fraude. U kunt uw uitkeringen tijdelijk of permanent verliezen en de rechtbank kan u bevelen het geld terug te betalen dat u heeft ontvangen als gevolg van het plegen van fraude. In sommige gevallen kun je strafrechtelijk worden vervolgd: als je veroordeeld bent, krijg je een strafblad en moet je mogelijk zware boetes betalen, op proef gesteld worden en zelfs de gevangenisstraf uitdienen.

Lees alle correspondentie

Open altijd elke e-mail die u van uw welzijnsbureau of openbaar nutsprogramma ontvangt. Als u wordt verdacht van welzijnsfraude, zal het negeren van communicatie het probleem niet wegnemen en mist u belangrijke deadlines die kunnen leiden tot een verlies van voordelen. Herzie de beschuldigingen van het welzijnsbureau zorgvuldig: u kunt het slachtoffer zijn van een papierwerkfout of een misverstand tussen u en uw medewerker. Als dit het geval is, kunt u misschien snel iets aan de situatie doen, het onderzoek naar uw welzijnsclaim stopzetten en opschorting van uw socialezekerheidsfondsen voorkomen.

Zoek juridisch advies

Als u welvaart geniet, is de kans groot dat u in aanmerking komt voor gratis of goedkope juridische bijstand via de rechtsbijstandsmaatschappij (ook wel "juridische dienstverlening" genoemd) in uw regio. Veel rechtsbijstandadvocaten kennen de problemen met de welzijnsfraude en kunnen u helpen bij het bestrijden van uw zaak. Onderteken geen papieren, met name die waarin u afstand doet van uw recht op een hoorzitting, zonder eerst met een advocaat te spreken. Wees voorzichtig met het praten met onderzoekers van welzijnsfraude zonder een aanwezige advocaat of voordat u de kans hebt om een ​​advocaat over uw zaak te raadplegen.

Bereid je voor op een onderbreking van de voordelen

Als u schuldig wordt bevonden aan een welzijnsfraude of besluit uw zaak niet te bestrijden, kunt u een aantal of al uw voordelen voor een tijdje kwijtraken. Als u een advocaat heeft, vraag dan welke soort voordelen u kunt verwachten en begin plannen te maken om te overleven in de tijd dat u geen voordelen meer ontvangt. Je kunt mogelijk hulp krijgen van vrienden en familie of mogelijk vertrouwen op persoonlijke liefdadigheidsinstellingen.


Video: