In Dit Artikel:

Het verkrijgen van een rijbewijs is een procedure in twee stappen in de meeste staten die begint met het verplicht testen van een leerlingvergunning en eindigt met een test voor de wegvaardigheid. De vereisten en normen voor het slagen variëren per staat, evenals de documenten die kandidaten moeten voorleggen. Bestuurders van rijbewijzen in alle 50 staten vragen echter om categorieën documenten die identiteit, leeftijd, ingezetenschap, opleiding en autoverzekering bewijzen.

Documentatie voor vergunningsproeven

Verwacht te worden gevraagd twee vormen van identiteit wanneer u uw aanvraag voor een leerlingvergunning indient. Staten hebben gewoonlijk een lijst met aanvaardbare documenten om de identificatie aan te tonen, zoals een gewaarmerkt afschrift van uw geboorteakte als u niet over het origineel, een bewijs van naturalisatie of een paspoort beschikt. De vergunningaanvraag van Pennsylvania somt de socialezekerheidskaart op als aanvaardbaar identiteitsbewijs. In Florida en Connecticut kun je bewijzen dat je een sofi-nummer hebt met de eigenlijke kaart, een W-2 of een recente 1099.

Staten verstrekken alleen vergunningen en rijbewijzen voor inwoners, dus dat zou u moeten doen breng tenminste één document mee om te bewijzen waar je woont. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u mogelijk een handtekening van een ouder op de vergunningsaanvraag hebben of een toestemmingsformulier voor ouders gebruiken om uw ingezetenschap te bewijzen. Als u 18 jaar of ouder bent, kunt u meestal een energierekening, huurapotheek of kiezerskaart tonen.

Als u in een staat als Delaware of Californië woont en jonger bent dan 18 jaar, moet u een certificaat van de onderwijsschool van een bestuurder meenemen om aan te tonen dat u de vereiste studierichtingen hebt voltooid.

Alle staten delen de behoefte aan aanvragers om breng de betaling van de aanvraagkosten in rekening in de vorm van een cheque of postwissel.

Driver Vaardigheden Test

Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u de vergunning van uw leerling bij u hebben wanneer u aankomt op uw testrit op de weg. Mogelijk hebt u ook een document nodig om te bewijzen dat u voldoet aan de bewaakte rijtijdseis van de staat. Sommige staten hebben een speciaal teken van de ouders van de vorm. Als je een inwoner van Minnesota bent, breng dan een rijlogboek mee dat is ondertekend door je rij-supervisor. Ongeacht uw leeftijd, moet u aantonen dat de auto die u voor de test gebruikt, verzekerd is. Behalve het indienen van een voltooide vergunningsaanvraag en cheque, postwissel of contant voor de licentievergoeding, moet u de kentekenpapieren van uw auto en uw socialezekerheidskaart bij de hand hebben voor het geval de examinator ernaar vraagt. Als uw vergunning aangeeft dat u correctieve lenzen moet gebruiken om te rijden, moet u uw bril of contacten dragen.

Controleer altijd eerst uw overheidsafdeling van motorvoertuigen of de website van de transportafdeling voordat u vertrekt voor uw testafspraak om eventuele wijzigingen in de documentatie of vergoedingsvereisten te bevestigen.


Video: Zo Gaat Het Bij Het Vrachtauto-examen