In Dit Artikel:

Een vervanging van een trustee en volledige herverdelingsdocumenten helpen bij het vrijgeven van een hypothecair onderpand bij u thuis of ander onroerend goed. Het volledige heractiveringsdocument geeft het pandrecht van uw hypotheekverstrekker vrij van uw onroerend goed en herroept uw ​​eigendom met u, gratis en vrij van de hypotheek. De vervanging van de trustee geeft de persoon die de volledige heruitgifte ondertekent de bevoegdheid om het onroerend goed daadwerkelijk opnieuw te verhandelen en het hypotheek pandrecht vrij te geven.

Wat moet ik doen nadat ik de vervanging van een trustee en volledige heroverweging heb ontvangen?: moet

Voor hypotheekverslagen zijn registratiezegels vereist.

Autoriteit verifiëren

Hypotheekverstrekkers maken fouten en die fouten kunnen ertoe leiden dat uw eigendom onderhevig blijft aan het pandrecht op de hypotheek. U moet verifiëren dat de hypotheekverstrekker alle i's heeft gepasseerd en alle t's heeft gestippeld. Controleer of de geldschieter daadwerkelijk de vervanging van de trustee heeft ondertekend en de juiste persoon als de nieuwe beheerder heeft geïdentificeerd. De persoon die wordt geïdentificeerd in de vervanging van de trustee moet dezelfde persoon zijn die het volledige herleveringsdocument ondertekent. Als er een discrepantie is, moet u uw hypotheekverstrekker vragen om het verschil op te lossen.

Controleer de eigenschap

Zowel de vervanging van de gevolmachtigde als de volledige herbevestiging omvat een wettelijke beschrijving van uw eigendom. Het is een goed idee om te controleren of de juridische beschrijving in de vervanging van de trustee overeenkomt met de wettelijke beschrijving in de volledige herhaling. Belangrijker nog, zorg ervoor dat beide beschrijvingen overeenkomen met de wettelijke beschrijving in de oorspronkelijke trustakte die u met de hypotheekverstrekker hebt ondertekend.

Controleer opname

Veel staatswetten bepalen dat een volledig herleveringsdocument en de bijbehorende vervanging van de trustee niet effectief zijn, tenzij ze zijn opgenomen in de lokale eigendomsrecords. Opnemen betekent het indienen van een ondertekende kopie van de documenten in de openbare registers. Opnemen vereist een kleine vergoeding. Na het opnemen verschijnt er een opname-stempel in de rechterbovenhoek van de eerste pagina van elk document. De opnamestempel identificeert de opnamedatum en het invoernummer van het openbare record. Als uw documenten deze opnamestempel niet hebben, moet u deze naar het plaatselijke landskantoor brengen voor opname.

Bewaar kopieën

Bewaar een opgenomen kopie van elk van de twee documenten in uw permanente records. Wanneer het tijd is om uw eigendom te verkopen of weg te geven, moet u aantonen dat het onroerend goed vrij is van het hypotheek pandrecht. Fouten gebeuren in county land records kantoren, en hypotheekverstrekkers zijn grote instellingen die ook fouten maken van tijd tot tijd. Het hebben van een kopie van de volledige heruitzending zal gemakkelijk helpen bij het oplossen van eventuele problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen met betrekking tot het hypotheekaanspraakrecht.


Video: