In Dit Artikel:

Bij elke belastingbetaling die u doet, of het nu gaat om federale inkomstenbelastingen of lokale onroerendgoedbelasting, moet u even pauzeren om de voordelen te bekijken die aan deze verschillende belastingbetalingen zijn verbonden. Belastingen, inclusief federale, staats- en lokale belastingen, financieren talloze projecten en initiatieven die de collectieve groep ten goede komen.

Federale belastingen

Met wortels die teruggaan tot 1861, helpt de federale inkomstenbelasting een breed scala aan initiatieven en programma's te financieren. Federale belastingen helpen betalen voor defensie- en veiligheidsprogramma's. Dit kan kosten omvatten die verband houden met het ondersteunen van oorlogsinspanningen en operationele beveiligingsprogramma's in binnen- en buitenland. Uw federale belastinggeld gaat ook naar de financiering van socialezekerheidsuitkeringen, verschillende ziekteverzekeringsprogramma's en programma's die bedoeld zijn om burgers te helpen moeilijke tijden te overleven. Deze programma's omvatten Medicaid, Medicare en belastingkredietmogelijkheden, zoals het verdiende inkomen en het belastingkrediet voor kinderen.

Belastingen van de staat

Staatsbelastingen zijn er in verschillende vormen, voornamelijk de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Niet alle staten verzamelen inkomstenbelasting en sommigen mogen geen omzetbelasting in rekening brengen. Staten gebruiken de inkomsten die door belastinginning zijn gecreëerd ter ondersteuning van onderwijs, door de staat gefinancierde gezondheidszorgprogramma's en hulp aan mensen met een laag inkomen. Andere ontvangers van belastinginkomsten van de staat omvatten transportprojecten, zoals het aanleggen van wegen en het bouwen van nieuwe vervoerssystemen. Bovendien gaan de belastinginkomsten van de staat de gevangenissen en correctiefaciliteiten binnen de staat financieren.

Lokale belastingen

Lokale belastingen - inclusief onroerendgoedbelasting, omzetbelasting en lokale inkomstenbelastingen - helpen bij het financieren van verschillende lokale projecten en initiatieven. Dit kan economische ontwikkelingsprojecten zijn om bedrijven naar het gebied te trekken. Lokale belastingdollars helpen ook bij het ontwikkelen en ondersteunen van verschillende middelen en projecten gericht op het aanbieden van educatieve en buitenschoolse activiteiten in wijken met een laag inkomen. Lokale belastinginkomsten helpen ook om scholen in het gebied te ondersteunen en provincie- en stadsparken en natuurlijke hulpbronnen te onderhouden.

Andere Overwegingen

Denk bij het overwegen van de belastingdollars na aan de openbare diensten die lokale, provinciale, regionale en nationale instanties bieden voor de gemeenschap als geheel. Dit omvat het helpen financieren van politie en brandweer. Variërend van het helpen van betaalde medewerkers tot het upgraden van apparatuur wanneer dat nodig is. Belastingdollars helpen ook bij het verzamelen van vuilnis in sommige steden en het verwijderen van sneeuw in gebieden die gevoelig zijn voor wintersneeuw.


Video: de Dienst Belastingen (BGA). betaald 11 duizend euro te veel uit !!