In Dit Artikel:

Als u de hoogste uitkering doet die uw inkomen toelaat, kunt u uw huis rijk en contant arm houden. Financiële experts adviseren u om een ​​deel van uw maandelijks inkomen te sparen voor sparen, een noodfonds en financiële langetermijndoelen. Huiseigenaren die zich te dun verspreiden, kunnen echter moeilijk bijdragen aan pensioen, reserves en zelfs essentiële maandelijkse uitgaven. Lenders gebruiken een unieke reeks normen om te bepalen hoeveel van een hypotheekbetaling u zich kunt veroorloven. Maar het percentage dat uw geldschieter van mening is dat u een hypotheek kunt nemen, overtreft vaak de aanbevolen 30 procent die door financieel adviseurs is voorgeschreven.

Zijprofiel van een medio volwassen vrouw en een jonge mens die in een kartondoos kijkt

Een echtpaar verhuist naar hun nieuwe huis.

Wat telt als inkomen

Het kan zijn dat u een maandelijks betalingsbedrag in gedachten hebt wanneer u begint met het kopen van een hypotheek en het hoeft niet per se op uw inkomen te zijn gebaseerd, maar op wat u comfortabel betaalt. Lenders werken echter anders. Ze beginnen met uw inkomen om de maximale maandelijkse betaling af te leiden die u zich kunt veroorloven. Lenders gebruiken bruto, verifieerbare inkomsten van alle leners op de lening. Dat betekent dat u uw inkomsten moet documenteren - meestal de afgelopen twee jaar - en aantonen dat het stabiel is en waarschijnlijk zal blijven bestaan ​​nadat u de hypotheek hebt gekregen.

Lenders Kijk naar DTI-ratio's

Een front-end debt-to-income ratio is het percentage van uw maandelijks inkomen dat wordt gebruikt om uw hypotheekbetaling te verrichten. Voor leningkwalificerende doeleinden, is uw hypotheekbetaling, inclusief hoofdsom en rente, gebundeld met maandelijkse onroerendgoedbelasting, verzekering voor huiseigenaren en vereniging van eigenaren en hypotheekverzekeringen. Maximaal toegestane front-end DTI-verhoudingen kunnen sterk variëren, afhankelijk van de geldschieter en lening. Een front-end DTI van 28 procent of minder is bijvoorbeeld ideaal voor geldschieters, maar de meest flexibele front-end DTI's gaan omhoog naar het hoge bereik van 30 procent.

Betaalbaarheid hangt niet alleen af ​​van DTI

Alleen omdat uw geldschieter bereid is om een ​​hoge front-end DTI goed te keuren, betekent niet dat u de hypotheek zou moeten krijgen. Financieel adviseurs raden aan om uw totale maandelijkse schulden te houden op of onder 36 procent van uw bruto inkomen. Dat betekent dat uw maandelijkse hypotheekbetaling, plus autoleningen, creditcardbetalingen en andere terugkerende maandelijkse verplichtingen niet meer mogen bedragen dan 36 procent van uw huishoudinkomen. Als uw DTI hoog is, moet u andere maandelijkse schulden afschaffen. Of, als u naast een hypotheek maandelijkse schulden moet hebben, zorg er dan voor dat uw front-end DTI voor de hypotheek ruim onder de 36 procent ligt.

Overweeg andere huiseigenaarskosten

Uw geldschieter houdt alleen rekening met de maandelijkse kosten die direct verband houden met het bezit van uw huis, maar houdt geen rekening met de kosten van onderhoud en hulpprogramma's. Huiseigenaren die een hypotheekbetaling aannemen die een groter percentage van hun inkomen verbruikt, lopen een groter risico op wanbetaling als medische problemen, verlies van banen of een andere noodstaking. Als een hoge DTI nodig is om een ​​groter huis te kopen, kan dit ook leiden tot hogere energiekosten en meer onderhoud. Bovendien kunnen de verzekeringskosten van huiseigenaars jaarlijks stijgen en kunnen uw onroerendgoedbelasting ook stijgen naarmate de waarde van uw huis stijgt. Deze hogere uitgaven kunnen leiden tot een hogere uitkering dan verwacht in de loop van de tijd.


Video: Hoe kies ik de rentevaste periode?