In Dit Artikel:

Als u een RV heeft genoteerd voor short-selling, verkoopt deze meestal tegen een lagere prijs. Een korte verkoop vindt plaats omdat u in financiële problemen verkeert en het u niet kunt veroorloven om regelmatig betalingen aan uw RV-lening te doen. De RV zo snel mogelijk verkopen, vermindert je schuld en minimaliseert de verliezen van je geldschieter.

Wat is een korte RV-uitverkoop?: korte verkoop

Een RV korte verkoop vermindert uw schuld.

Geen leenbetalingen te doen

Als je financiële problemen hebt en een lening bij je RV hebt, kun je merken dat je het je niet meer kunt veroorloven om je normale betalingen te doen. Als de situatie aanhoudt, kan de geldschieter u beschouwen als in gebreke gebleven op de lening, de RV terugnemen en verkopen om verliezen te minimaliseren. Dit scenario doet pijn met uw credit score, waardoor het voor u moeilijk wordt om in de toekomst leningen te verkrijgen. Een korte verkoop minimaliseert het effect van uw financiële problemen op uw credit score.

Kenmerken

Als u denkt dat u uw lening niet kunt betalen, kunt u onmiddellijk contact opnemen met uw geldverstrekker. Uw geldschieter kan u de opties short-selling, leningswijziging of andere manieren geven om uw credit score te redden. In een korte verkoop stemt de geldschieter ermee in om de RV te verkopen en de verkoopopbrengst te gebruiken om de lening te betalen. Zelfs als de verkoopprijs lager is dan het uitstaande bedrag, zal de kredietgever niet eisen dat u het saldo terugbetaalt.

Werkwijze

Als u uw lening niet kunt betalen, geeft de geldschieter u meestal een deadline waarmee u contact moet opnemen als u niet tegen inbeslagname wilt. Buiten deze deadline kan de kredietgever uw RV claimen en kan uw credit score dalen. U moet met uw geldverstrekker praten om uw situatie uit te leggen en ondersteunende documenten te verstrekken, zoals loonstroken. Zodra de geldschieter instemt met een korte verkoop, hoeft u niet langer regelmatig betalingen te doen in de richting van de lening.

Verkoopprijs

Een RV short sale heeft als doel om de RV snel in contanten te veranderen om de lening af te betalen, dus misschien moet je deze onder de marktprijs verkopen. Afhankelijk van uw specifieke situatie, kan de Internal Revenue Service uw camper als uw huis beschouwen. Als dat het geval is, kunt u belastingaftrek krijgen op de rente op uw federale belastingaangifte. Voordat u de RV verkoopt, helpt het praten met een belastingdeskundige om de belastingeffecten van een korte verkoop te bepalen.


Video: Installing an RV Outlet