In Dit Artikel:

Een optiecontract voor onroerend goed is een wettelijke overeenkomst tussen de koper van een onroerend goed en de eigenaar ervan. De potentiële koper moet de eigenaar van de accommodatie een optietak betalen voor het recht dat is toegekend in het optiecontract. Aangezien het is afgeleid van een contract voor de verkoop van onroerende goederen, is een optiecontract een financieel derivaat. Als het optiecontract overdraagbaar of toewijsbaar is, heeft het een waarde op zichzelf en kan het worden overgedragen of toegewezen aan een andere potentiële koper voor winst.

Optie versus verplichting

Zoals bij de meeste optiecontracten, geeft het onroerend goed-optiecontract normaal gesproken de potentiële koper het recht om te kopen, maar zonder een verplichting daartoe op te leggen. Een objecteigenaar die een optiecontract ondertekent, heeft echter de wettelijke verplichting om het onroerend goed te verkopen onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het vastgoedoptiecontract. Als een eigenaar van een object er niet in slaagt de verkoop uit te voeren volgens de voorwaarden van het optiecontract, riskeert de eigenaar een rechtszaak die de verkoop van het onroerend goed zou kunnen afdwingen.

Verplichting om te verkopen

Hoewel potentiële kopers geen verplichting op zich nemen om een ​​optie in een onroerend goed te kopen, moeten contracteigenaren tegen de opgegeven prijs verkopen. Als de koper van onroerend goed of de koper van de optie de aankoopoptie uitoefent op de manier die in het contract is beschreven, is de eigenaar verplicht om te verkopen. Eigenaars van onroerend goed mogen alleen optiecontracten ondertekenen wanneer ze bereid en in staat zijn om te voldoen aan de voorwaarden van het contract. Het niet voldoen aan de verkoopverplichting van een onroerend goed optiecontract kan leiden tot een specifiek rechtsgeding waardoor de verkoper gedwongen wordt hieraan te voldoen.

Voordelen voor kopers

Optiecontracten bieden potentiële kopers meer tijd om financiering te beveiligen, onderzoeken de mogelijkheden voor vastgoedontwikkeling en controleren problemen of trekken partners aan. Onder optiecontracten kunnen potentiële kopers een klein bedrag gebruiken in ruil voor een grote winst. Vastgoedopties worden vaak gezien bij transacties met huur tot eigen of leaseoptie waarbij kopers na een jaar onroerend goed met aankooprechten tegen overeengekomen prijzen lenen. Kopers die vastgoedoptiecontracten gebruiken, kunnen ook hun kredietwaardigheid verbeteren en een deel van hun huur op een toekomstige aankoop toepassen.

Nadelen voor kopers

Potentiële kopers moeten oppassen dat de optievergoeding die zij betalen om een ​​onroerend goed optiecontract te krijgen niet te hoog is. Een potentiële koper die weigert een optiecontract uit te oefenen, verliest vaak de volledige optietaks. In het geval van een lease-aankoop of een rent-to-own transactie, kunnen potentiële kopers overeenkomen met een meer dan redelijke marktwaarde om een ​​deel van de huurprijs toe te passen op de aankoopprijs. Als dergelijke potentiële kopers later besluiten om hun aankoopoptie niet uit te oefenen, verliest zij normaliter de reeds betaalde hogere huur.

Voordelen voor eigenaren

Het belangrijkste voordeel van een onroerend goed optiecontract voor eigenaren van onroerend goed ligt in de ontvangen optievergoeding. Met de meeste optiecontracten kunnen eigenaren van onroerend goed de optievergoeding behouden wanneer kopers hun aankoopopties niet uitoefenen. Als een koopoptie wordt geweigerd, is de eigenaar van de accommodatie vrij om deze aan iemand anders te verkopen. Optiecontracten kunnen eigenaars van onroerend goed meer tijd in een woning toestaan ​​voordat ze een verkooptransactie moeten afsluiten, bijvoorbeeld wanneer een eigenaar tijd nodig heeft om te verhuizen.

Nadelen voor eigenaren

Het belangrijkste nadeel van optiecontracten voor eigenaren van onroerend goed is het verlies van andere transactiemogelijkheden gedurende de tijd dat het onroerend goed onder optie is. Als een optiecontract bijvoorbeeld een lange aankoopoptieperiode heeft en de waarde van het object sterk stijgt, heeft de eigenaar mogelijk een aanzienlijke winst opgebracht.


Video: