In Dit Artikel:

Veel waardevolle mineralen bevinden zich onder het aardoppervlak. In de Verenigde Staten worden de meeste minerale hulpbronnen geclassificeerd als eigendom en kunnen ze worden gekocht en verkocht. Afhankelijk van de transactie die plaatsvindt, kan de uitvoering van een quit claim minerale daad de overdracht van eigendom tot stand brengen.

Luchtmening van mijnbouw in Pennsylvania

Minerale rechten

Mineralen zoals aardgas, kolen en olie bevinden zich onder het oppervlak van het land. Eigendom van het land kan worden gescheiden door het oppervlak en de mineralen onder het oppervlak. Een eigenaar van een pand heeft niet altijd de rechten op beide.

Minerale overdracht van rechten

Het verkopen van de rechten op alle mineralen die je bezit, kan behoorlijk winstgevend zijn. De meeste mensen kiezen ervoor om de minerale rechten aan een gas-, olie- of kolenbedrijf te verkopen voor een waardevolle som geld. Onder bepaalde omstandigheden kan het echter zo zijn dat een eigenaar van een mineraal de rechten eenvoudigweg wil overdragen aan een andere persoon of een ander bedrijf.

Beëindig de claimmineraalakte

Stoppen met claimakten functie om eigendomseigendom van de concessieverlener naar de gerechtigde over te brengen en te beëindigen. Wanneer het eigendom de rechten op mineralen zijn, wordt de titel van de daad een "stopzetting van minerale daden."

functies

Een stop claim-akte verleent eigendom van onroerend goed aan iemand. In tegenstelling tot een garantiedeclaratie, biedt de akte van de stakingsvordering geen garantie op de titel. De koper of begunstigde moet de titel accepteren zoals hij is. De verkoper, of concessieverlener, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele discrepanties in de titel nadat de akte is voltooid.

recordation

Een stopgezette claimmineraliteitsakte moet worden geregistreerd bij de county recorder of het kantoor van de griffie. Een aantekening van de akte zorgt ervoor dat de overdracht zal verschijnen op toekomstige zoekopdrachten van de titel door een abstractor.

overwegingen

Ontwikkelingsbedrijven kunnen aanbieden om uw onroerend goed op mineralen te controleren. Als ze worden gevonden, en je toevallig eigenaar bent van de minerale rechten die het bedrijf kan aanbieden om de minerale rechten te verhuren. Het leasen van de rechten en stoppen met het claimen van hen zijn anders. Wanneer de minerale rechten worden verhuurd, behoudt de eigenaar de mogelijkheid om te profiteren van de verkoop van de mineralen.


Video: