In Dit Artikel:

Een winstdelende obligatie is een vastrentende zekerheid waarbij de houder periodieke rentebetalingen ontvangt en een aandeel in de winst of het dividend van de onderneming die de obligatie uitgeeft.

Andere namen

Winstbewijzen worden ook wel dividendobligaties of deelbewijzen genoemd omdat obligatiehouders deelnemen aan de winst van het bedrijf, meestal uitbetaald als dividend.

Winst delen

Dividenden op een winstdelende obligatie kunnen beperkt zijn tot een vast bedrag - een vast percentage van de bedrijfswinst, of hetzelfde zijn als gewone dividenden die aan aandeelhouders worden uitbetaald.

Voordelen

Winstuitwisselingsobligaties hebben de veiligheid van reguliere obligaties, inclusief rentebetalingen en de winstdeling van aandelen, zonder de neerwaartse risico's verbonden aan aandelen, zoals kapitaalverlies door een daling van de aandelenkoers.

nadelen

Winstdelende obligaties kunnen niet worden omgezet in aandelen van de onderneming. Als de obligatie-uitgevende onderneming haar winst behoorlijk laat groeien, verliezen de houders van winstdeling obligaties met aanzienlijk opwaarts potentieel.

Geschiedenis en populariteit

Winstdelende obligaties debuteerden aan het einde van de 19e eeuw. Met ingang van 2010 werden winstdelende obligaties niet breed uitgegeven omdat ze de aandeelhouderswaarde verminderden. Uitgevende bedrijven kiezen in plaats daarvan voor reguliere obligaties, converteerbare obligaties of preferente aandelen.


Video: