In Dit Artikel:

Om het dagverloop te berekenen, hebt u het verschuldigde saldo en de rentevoet voor de autolening nodig. Als de rentevoet bijvoorbeeld 7 procent is, (.07), deelt u deze door 360 en vermenigvuldigt u het resultaat keer het saldo ($ 10.000). Het per dag is $ 1,94. In dit voorbeeld groeit de rente met een prijs van $.194 per dag.

Betekenis

overwegingen

Stap

Het dagdiagram wordt verlaagd als de rente wordt verlaagd en het saldo hetzelfde blijft. Het dagdiagram wordt verlaagd als de rente gelijk blijft en het saldo wordt verlaagd.

Bijwerkingen

Stap

Als het saldo en de rente beide worden verlaagd, wordt het dagloon nog verder verlaagd.

Functie

Stap

Wanneer een uitbetalingsbedrag wordt verstrekt van de ene geldschieter naar de andere, wordt een dagstroomcijfer bij de uitbetalingstabel gevoegd. Een dagboek staat een geldschieter toe om het extra bedrag toe te voegen als de uitbetaling later zal worden ontvangen dan de uitbetalingsdatum die op het overzicht wordt ingevoerd.

Tijdsspanne

Stap

Als u een uitbetaling naar uw geldschieter stuurt, kunt u de uitbetaling berekenen met behulp van het dagboek. Neem de rentevoet van 7 procent, (.07) en deel deze door 360 en vermenigvuldig met het aantal dagen sinds de laatste betalingsdatum tot de datum waarop de uitbetaling moet plaatsvinden. Het resultaat is vermenigvuldigd maal het saldo.


Video: Het mobiel digitaal wedstrijdformulier