In Dit Artikel:

Een belastingrecht is een pandrecht dat wordt geplaatst op onroerend goed dat u bezit, wanneer u uw belastingen niet tijdig betaalt. De overheid van de staat Missouri heeft opties voor mensen die hun volledige belastingfactuur niet op tijd kunnen betalen, maar die een belastingaanspraak willen vermijden. Ze omvatten uitbreidingen of een betalingsplan.

Wat is het Missouri Liere-proces?: niet

Tijdsspanne

Wanneer een schuldenaar zijn of haar belastingschuld en de hieraan verbonden rente en kosten niet of niet volledig betaalt, kan het retentierechtproces beginnen.

Betekenis

Zodra het belasting retentierechtproces begint, wordt een retentierecht ingediend bij het kantoor van de county recorder waar u woont of waar uw eigendom is geregistreerd.

Bijwerkingen

Het retentierecht is dan gekoppeld aan eigendommen die op uw naam staan, zelfs eigendommen die zijn verkregen nadat het retentierecht is ingediend.

overwegingen

Uw belasting pandrecht mag worden verkocht op een veiling. Als dat zo is, hebt u twee jaar de tijd om het retentierecht in te lossen (door het retentierecht te betalen en alle rente, boetes en andere kosten die zijn verrekend) voordat de koper uw eigendom kan nemen of een executieverkoopprocedure bij u kan starten.


Video: Last Man Standing Told He Has Passed The Intense Course | SAS: Who Dares Wins