In Dit Artikel:

Een molenheffing, ook wel een millage-tarief genoemd, is een alternatieve term voor een belastingtarief voor onroerend goed. Molenheffingen, vermenigvuldigd met de waarde van het onroerend goed, worden belast met de jaarlijkse belasting van een woning. Sommige regeringen noemen dit nummer een molenheffing of millage-tarief, maar in de eenvoudigste bewoordingen is dit uw belastingtarief voor onroerend goed.

Waarvoor worden Mill Levies gebruikt?

Molenheffingen maken de berekening van onroerende voorheffing mogelijk door het belasten van de waarde van het onroerend goed. De belasting op onroerende voorheffing wordt berekend door de waarde van een property maal de freessnelheid te vermenigvuldigen en te delen door 1.000.

Wie stelt molenheffingen vast?

De bestuurlijke autoriteiten stellen molenheffingen vast en passen deze vaak jaarlijks aan. De exacte maker van molenheffingen varieert per land; in de Verenigde Staten worden bijvoorbeeld molenheffingen ingesteld door nationale en lokale overheden.

Wat wordt belast door Mill heffingen?

Mill heffingen over het algemeen belasting onroerend goed (land), gebouwen en grote persoonlijke eigendommen zoals auto's en boten.

Verandert Mill Levies op basis van de waarde van de accommodatie?

Over het algemeen worden molenheffingen, die de tarieven van onroerendgoedbelasting zijn, niet beïnvloed door de waarde van onroerend goed. De totale belastingdruk wordt echter sterk beïnvloed door de waarde van onroerend goed.

Wat zijn de effecten van Mill Levies?

Hogere molenheffingen verhogen de belastinginkomsten van de overheid, ten koste van het ontmoedigen van huiseigenaren en bedrijven om naar het gebied te verhuizen of vastgoed te verbeteren. Lagere molenheffingen stimuleren de bevolking en economische groei, terwijl de inkomsten uit de onroerendgoedbelasting worden verlaagd.


Video: