In Dit Artikel:

Wanneer u belegt in effecten die u een vaste rentevoet betalen, zoals een vastrentende obligatie of een depositocertificaat, zitten zowel u als de kredietnemer gedurende de looptijd van de zekerheid vast met de afgesproken rentevoet. Als de marktrente omhoog gaat, ontvangt u nog steeds het lagere overeengekomen tarief, ook al is dit lager dan de marktrente. Het risico dat de tarieven boven de vastgestelde rente stijgen, wordt het renterisico genoemd.

Dollarstrap en opwaartse pijl

Vastrentende effecten nemen een looptijdrisicopremie in rekening bij het bepalen van de rentevoet.

Risico op looptijden Premium

De looptijdrisicopremie neemt het renterisico een stap verder door de marktrente voor effecten met langere looptijden te verhogen om rekening te houden met het risico dat de rente zal stijgen. Deze premie is groter in langlopende effecten dan kortlopende effecten. Als uw depositocertificaat bijvoorbeeld slechts een jaar is, is de kans dat de rentetarieven drastisch veranderen niet zo hoog als het risico op een depositocertificaat van vijf jaar, dus de vijfjarige CD heeft de hogere looptijdrisicopremie.


Video: