In Dit Artikel:

Deregulering is het soms controversiële proces van het verminderen van de hoeveelheid controle die overheidsinstanties uitoefenen op de particuliere sector. Hoewel niemand zou beweren dat alle marktregulering moet worden afgeschaft, ontstaat de controverse wanneer de samenleving poogt de belangen van consumenten en bedrijven met betrekking tot bescherming, veiligheid, prijsstelling en kwaliteit in evenwicht te brengen.

"Thoughtful Caucasian Man, Suit, Standing US Capitol Building,"

Een zakenman voor het witte huis.

Deregulering in actie

Regelgeving beperkt vaak de concurrentie, creëert toetredingsdrempels en ondersteunt hoge prijzen. Wanneer verordeningen worden verminderd of geëlimineerd, resulteert dit in minder rapportage, minder controles, meestal lagere prijzen, meer concurrentie en meer innovatie. Toen de luchtvaartmaatschappijen in 1978 werden gedereguleerd, resulteerde dit in meer luchtvaartmaatschappijen, meer passagiers, meer concurrentie en lagere tarieven. Toen de truckindustrie in 1980 werd gedereguleerd, daalden de verzendkosten met 20 procent en werden inefficiënte verladers uit de handel gedreven. Natuurlijke monopolies, bijvoorbeeld nutsbedrijven, blijven vanaf 2014 gereguleerd. Dat komt omdat ze hun macht potentieel zouden kunnen misbruiken in een vrije markt, ten koste van hun klanten met slechte service of hoge tarieven.


Video: