In Dit Artikel:

In Illinois waren de richtlijnen die werden gebruikt om te bepalen wat in aanmerking komt als laag inkomen afhankelijk van het bureau. Een laag inkomen is echter meestal een inkomen van een huishouden dat 80 procent of minder bedraagt ​​dan het mediaaninkomen voor de staat of provincie op basis van het aantal mensen dat in het huishouden woont.

Slechte buurt

Buurt met een laag inkomen.

Lage inkomensclassificatie

Volgens de gegevens van het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling 2014, wordt een gezin van drie personen als een laag inkomen beschouwd als het inkomen van het huishouden $ 49.100 per jaar of minder in Illinois is. Een zeer laag inkomen voor een gezin van drie is $ 30.700 per jaar of minder, wat de helft is van het mediane inkomen over de gehele staat. Sommige agentschappen kunnen het mediane inkomen van de provincie gebruiken. Bijvoorbeeld, in Brown County wordt $ 42.000 per jaar beschouwd als een laag inkomen voor een gezin van drie. In Will County is het lage inkomen voor een gezin van drie $ 52.150 per jaar of minder. Medicaid en het Supplemental Nutrition Assistance Program gebruiken het federale armoedeniveau om de lage inkomensstatus te bepalen. Het federale armoedeniveau in de VS is bijvoorbeeld $ 19.790 per jaar voor een gezin van drie vanaf 2014. Om in aanmerking te komen voor Medicaid als ouder, kan het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 133 procent van het federale armoedeniveau, wat $ 26.320,70 is voor een huishouden van drie.


Video: Extra geld voor mensen met een laag inkomen in gemeente Zutphen