In Dit Artikel:

Er zijn veel situaties waarin iemand iemand anders kan vragen om zijn belangen te behartigen. De vertegenwoordiger wordt als een proxy voor de persoon beschouwd. In bepaalde gevoelige situaties, zoals financiële of medische aangelegenheden, kan een volmachtbrief vereist zijn.

Senior ongeveer te ondertekenen

Beeld van een man die een brief leest.

Definitie

Een volmachtbrief is een juridische brief die wordt gebruikt om een ​​representatieve relatie tussen twee personen tot stand te brengen. De volmachtdrager treedt op in plaats van de persoon die zij vertegenwoordigt en heeft dus dezelfde autoriteit en rechten. Een volmachtbrief moet door beide partijen worden ondertekend en gedateerd en kan zelfs een getuige of notaris vereisen.

Voordelen

Een proxy-brief kan iemand tijd besparen en toch aanwezig blijven in de procedure. Het kan een persoon ook toestaan ​​om iemand die meer kennis van de zaken heeft, te sturen om als zijn gevolmachtigde op te treden, zoals een accountant om als proxy op te treden in het geval van een financiële transactie. Personen die fysiek niet in staat zijn of moeilijk kunnen reizen, kunnen ook proxies nuttig vinden.

Monster

Een eenvoudige, gemeenschappelijke proxy-brief kan beginnen: I, (uw naam) hierbij (naam van de gemachtigde, functie / relatie) van (het adres van de proxy) om als mijn proxy te fungeren (de kwestie waarin de persoon u zal vertegenwoordigen).


Video: Wat is een volmacht?