In Dit Artikel:

De rentebaten die op uw W-2-formulier worden gerapporteerd, zijn de rente die het hele jaar door door bepaalde beleggingen wordt verdiend. Als u rente op beleggingen verdient, beschouwt de IRS het inkomen en moet u belasting over die fondsen betalen.

Wat is rentebelasting op een W-2?: rente

Niet alle rente-inkomsten zijn belastbaar.

Types

Voorbeelden van beleggingen die rentebaten op W-2-formulieren aangeven, zijn onder meer spaar- of betaalrekeningen; certificaten van deposito's of cd's; en geldmarktrekeningen. Rente die wordt verdiend met obligaties die niet zijn uitgegeven door een staat of een lokale overheid, wordt ook als inkomen beschouwd.

Rapportage

Rapporteer alle rentebaten aan de IRS. Tegen het einde van het belastingjaar zou u renteberekeningen moeten ontvangen van rekeningen waarvoor u rentebaten verdiende. Als u rente hebt ontvangen van staatsobligaties of lokale gemeentelijke obligaties, is de rente niet belastbaar, maar moet u wel het verdiende bedrag rapporteren.

Te rapporteren bedragen

Als het totale bedrag aan rentebaten voor alle accounts niet hoger is dan $ 1.500, kunt u dat bedrag op uw 1040-belastingformulier plaatsen. Als het bedrag groter is dan $ 1.500, moet u een 1099-INT-formulier ontvangen en moet u het bedrag aan schema B rapporteren als u een 1040 of schema 1 indient als u een 1040a indient.


Video: