In Dit Artikel:

In de economie is de vraag naar geld de totale hoeveelheid geld die een bevolking kiest voor portefeuilles en bankrekeningen, in tegenstelling tot sparen en beleggen in beleggingsfondsen, certificaten van deposito's, IRA-rekeningen, goud, huizen of andere activa. Creditcards hebben een klein wisselend effect op de vraag naar geld.

Vraag naar geld

Geaggregeerde vraag is de totale hoeveelheid geld die particulieren, huishoudens en bedrijven in een bepaald gebied hebben. Meestal is het gespecificeerde gebied een land, maar de vraag kan ook worden gemeten voor staten of provincies en voor groepen van landen, zoals de Europese Unie. Economen zijn het oneens over de exacte definitie van "geld" voor meetdoeleinden; een voorzichtige definitie is cash plus banksaldi, maar sommige economen voegen ook andere activa toe, waarvan zij beweren dat ze bijna evenveel liquiditeit hebben (gemak waarmee het activum als een ruilmiddel wordt gebruikt) als contanten.

Kredietkaarten

Empirisch onderzoek door economen toont over het algemeen aan dat de prevalentie van creditcards en debetkaarten de vraag naar papiergeld vermindert (zie Amromin en Chakravorti, 2007). Uit een groep kleinere studies bleek dat met name creditcards de vraag naar geld op korte termijn verminderen, omdat consumenten goederen en diensten op krediet kopen en zo snel mogelijk betalen, waardoor het bedrag dat een individu heeft, evenals het bedrag, wordt verminderd. aangehouden op bankrekeningen (zie Masters en Rodriguez-Reyes, 2004).

Geldvoorraad

Ondanks het hoge gebruik van creditcards door Amerikanen, heeft het negatieve effect van de vraag naar geld afkomstig van creditcards de langetermijntrend naar een steeds groter wordende geldhoeveelheid niet gestopt. Stabiele groei van de geldhoeveelheid maakt deel uit van een gezonde economie, omdat het voor soepele transacties zorgt. Naarmate een economie groeit, genereert het inflatie, waardoor de prijzen stijgen en consumenten meer geld nodig hebben om goederen en diensten te kopen.

Rentetarieven

Een van de belangrijkste factoren die de vraag naar geld beïnvloedt, is niet of mensen de voorkeur geven aan contant geld, kaarten of andere activa, maar aan rentepercentages. Wanneer de rentetarieven laag zijn, stijgt de vraag naar geld omdat het aanhouden van contanten resulteert in relatief weinig waarde verloren aan de inflatie. Bovendien is de mogelijke waarde die verloren gaat door contanten aan te houden in plaats van het geld in een rentedragend actief of een andere belegging te plaatsen, relatief gering. Wanneer de rentetarieven hoog zijn, neemt de vraag naar geld af, omdat mensen hun geld liever in rentedragende activa plaatsen, zoals obligaties en depositocertificaten.

Rentetarieven en creditcards

Hoge rentetarieven leiden niet noodzakelijkerwijs tot een afname van het gebruik van creditcard. In Brazilië, waar de rente notoir hoog is, blijft het creditcardgebruik stijgen, volgens The Deal Magazine. Bovendien bieden hoge rentetarieven een sterkere prikkel voor consumenten om op tijd te betalen voor aankopen op creditcard. Als deze stimulans als zodanig functioneert, ontmoedigen hoge rentetarieven het gebruik van creditcards niet.


Video: Wat is RSS - Google Reader