In Dit Artikel:

Het meest voorkomende type daad dat wordt gebruikt bij de verkoop van onroerend goed is een schenkingsakte. De schenkingsakte wordt geregistreerd in het gerechtsgebouw van het graafschap na een verkoop van een onroerend goed en de koper krijgt het origineel.

Grantor and Grantee

Een concessieverlener is de verkoper van het onroerend goed. Een gerechtigde is de koper van het onroerend goed.

Notaris

Subsidies hoeven niet te worden genoteerd of geregistreerd om geldig te zijn. De meeste schenkers echter

Grant Deeds

Toekenningsaktes bevatten een schriftelijk document dat een titel, de geschreven namen van de concessieverlener en de gerechtigde plus een beschrijving van het door de beursakte bestede goed overdraagt. Het heeft ook een uitvoering, levering en aanvaarding samen met een handtekening van zowel de gerechtigde als de concessieverlener.

Verklaringen van een Grant Deed

De dingen die een schenkingsakte verklaart, is dat het eigendom niet aan iemand anders is verkocht en dat het onroerend goed niet beladen is met andere obstakels dan die items die al aan de gerechtigde zijn bekendgemaakt. Het maakt ook de belofte dat de concessieverlener het wettelijke recht heeft om het in de schenkingsakte genoteerde eigendom te verkopen.

Tyoes van daden

Er zijn andere soorten akten, garantieverstrekking, snelle claimakte, eigendomsbewijs, trustakte, speciale garantiedaad en koopakte en koopakte, en rechterlijk bevelschriften zijn de meest gebruikte. Van al deze is het meest voorkomende type een schenkingsakte.


Video: Titles and deeds in real estate | Housing | Finance & Capital Markets | Khan Academy