In Dit Artikel:

De meeste bedrijven en individuen moeten op een gegeven moment geld lenen, of het nu gaat om investeren in uitbreiding, meer werknemers aannemen of een huis kopen. Maar wanneer iemand geld leent, is het met de verwachting om in de toekomst meer geld te verdienen om de schuld terug te betalen. Als dit niet gebeurt, kan de kredietnemer met een faillissement te maken krijgen, wat de kwestie van schuldvorderingen en de manier van betalen zal aankaarten.

Paar omarmen, zittend op mat binnenshuis, glimlachend

Paar die zitting op de vloer van hun nieuw huis omhelzen

Schuldclaimdefinitie

Een schuldvordering is een claim dat een geldschieter beweert dat een kredietnemer die failliet is gegaan, geld verschuldigd is. Lenders kunnen commerciële banken, werknemers van een bedrijf en particuliere geldschieters of overheden zijn. In de meeste gevallen, wanneer een lener genoeg schulden heeft om een ​​faillissement te overwegen, zullen er veel verschillende soorten schuldvorderingen zijn. Elke schuldvordering is de poging van de kredietgever om terug te vorderen van de lener via het faillissementsproces. De rechtbank die de zaak behandelt, beslist welke schuldvorderingen worden geëerbiedigd en welke te ontslaan.

Betekenis

Schuldvorderingen spelen een belangrijke rol wanneer een bedrijf bestanden indient voor faillissement van hoofdstuk 7 of hoofdstuk 11. Hoofdstuk 7, ook bekend als liquidatie, biedt de rechtbank de mogelijkheid alle activa van het bedrijf te verkopen om schuldvorderingen af ​​te betalen. Hoofdstuk 11 laat de indiener toe om zijn bedrijf voort te zetten, maar schetst een nieuw plan voor het aflossen van schuldvorderingen in de toekomst. Een soortgelijk proces is van toepassing op persoonlijke faillissementsfilters, die kunnen kiezen tussen hoofdstuk 7 (liquidatie) en hoofdstuk 13 (reorganisatie). In beide gevallen gebruikt de rechtbank schuldclaims als onderdeel van het proces om te bepalen hoeveel de onderneming of het individu verschuldigd is en welk type betaling in de toekomst betaalbaar is.

Bestellen

Faillissementswetgeving vereist failliete bedrijven en particulieren om hun schuldvorderingen in een specifieke volgorde af te lossen. De eerste claims die worden betaald, zijn gedekte schulden, die sommige activa als onderpand gebruiken. Een banklening waarbij het hoofdkantoor van het bedrijf of het huis van het individu als onderpand wordt gebruikt, wordt bijvoorbeeld afbetaald wanneer het gerecht het onroerend goed verkoopt. Het volgende type schuldvordering heeft zijn vruchten afgeworpen: de administratieve kosten van een faillissement, waarvoor advocaatkosten en gerechtskosten zijn verschuldigd. Ten slotte kan de rechtbank schuldvorderingen met achterstallige betalingen en belastingen aflossen, evenals ongedekte schulden zonder onderpand, als er nog geld over is.

Resultaat

Niet alle schuldvorderingen krijgen dezelfde behandeling aan het einde van een faillissementszaak. Sommige, zoals gedekte schulden, worden uiteindelijk volledig terugbetaald omdat ze onroerend goed gebruikten om de lening te ondersteunen. De faillissementsrechtbank kan er echter voor kiezen om andere schuldvorderingen af ​​te lossen na liquidatie van de activa van de lener in hoofdstuk 7 en om de gedekte schulden en administratiekosten te betalen. In deze gevallen verliezen geldgevers het geld dat de leningnemer verschuldigd is en worden hun schuldvorderingen nooit vervuld. In een faillissement van Hoofdstuk 11 of Hoofdstuk 13 kan de rechtbank van kredietverstrekkers verlangen dat zij ermee instemmen om een ​​verlaagde terugbetaling te accepteren of langer op terugbetaling te wachten wanneer de leningnemer uit faillissement komt.


Video: Mireille legt uit aflevering 2 - De tegenpartij is failliet: wat nu ?