In Dit Artikel:

Het contract moet de rentevoet en data van rente en hoofdbetalingen vermelden. Sommige obligatiecontracten bevatten ook vereisten voor de uitgevende onderneming, zoals minimale liquiditeitsratio's en winstmarges, aanvaardbare niveaus van financieel risico en openbaarmaking van de kredietwaardigheid van de onderneming.

Schuldcontracten van het verzekeringsbedrijf

Eisen van beheerders

Stap

Alleen banken, verzekeringsmaatschappijen en andere openbare financiële instellingen kunnen als een bewaarder voor obligaties optreden. De instelling mag niet als trustee worden benoemd als zij een aandeel in de onderneming heeft, een financiële vergoeding van de onderneming ontvangt of een ander type schuldinstrument garandeert. De taken van de trustee omvatten het opvragen van periodieke rapporten van het bedrijf en het afdwingen van de veiligheidsbelangen van obligatiehouders volgens de bepalingen van de trustakte.


Video: