In Dit Artikel:

Regeringen en andere entiteiten gebruiken over het algemeen een van de twee soorten statistieken - de federale armoedegrens of de inkomenslimieten van HUD - om te bepalen of inkomsten in aanmerking komen voor hulpprogramma's. De meeste initiatieven, met name federale programma's, hanteren de armoedegrens. De inkomensgegevens van HUD zijn echter nauwkeuriger, hoewel organisaties deze vooral gebruiken voor hulpprogramma's voor huisvesting.

Wat wordt beschouwd als een laag inkomen in Michigan?: wordt

Functie

Voor veel soorten hulpprogramma's gebruiken overheidsentiteiten en andere groepen het inkomen als het belangrijkste kwalificatiecriterium. Zoals de website van de Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) vermeldt, gebruiken overheidsinstanties haar jaarlijkse armoedegrensnummers om te bepalen of ze in aanmerking komen voor initiatieven zoals Head Start, Family Planning Services en het National School Lunch Program. Hulpprogramma's voor huisvesting, zoals HUD's sectie 8 en volkshuisvestingsprogramma's, gebruiken de jaarlijkse inkomenslimieten van HUD om de toegang te regelen. In Michigan beheren lokale agentschappen in de hele staat deze en andere programma's; ze moeten zich houden aan de richtlijnen voor inkomen die de federale overheid voor elk schema gebruikt.

beperkingen

Zoals de HHS-website opmerkt, geven HHS en het Amerikaanse Census Bureau elk jaar de federale armoedelijncijfers vrij. Beide reeksen cijfers hebben een nationaal bereik; ze houden geen rekening met lokale inkomsten of verschillen in kosten van levensonderhoud. HUD gebruikt gegevens uit Amerikaanse enquêtes om de inkomenslimieten te bepalen die veranderen in regio- of grootstedelijke gebieden. De armoedegrens is bijvoorbeeld hetzelfde in Detroit als in Los Angeles, maar de inkomenslimieten van HUD variëren tussen de twee plaatsen.

Categorieën

Noch HHS, noch het Census Bureau gebruiken categorieën wanneer ze armoedelijngegevens vrijgeven. Zoals vermeld, publiceren ze een statisch landelijk nummer dat toeneemt naarmate de grootte van het huishouden toeneemt. HUD bepaalt drie belangrijke inkomenscategorieën, zoals vermeld op de datasets-website. Gezinnen met inkomens op of onder 80 procent van het mediane inkomen van hun gebied vallen in de categorie 'lage inkomens'. HUD beschouwt huishoudens met een inkomen op of onder 50 procent van het mediane 'zeer lage inkomen' van hun gebied, terwijl huishoudens op of onder de 30 procent van de mediaan van hun gebied 'extreem lage inkomsten' hebben.

Aardrijkskunde

Ongeacht waar je woont in Michigan of elders, overweegt de federale overheid dat je in armoede leeft als je minder dan $ 10.830 verdient vanaf 2010. Voor elk extra gezinslid, voeg je $ 3.740 toe, waardoor de armoedegrens voor een gezin van vier $ 22.050 wordt, volgens HHS-gegevens.

Met behulp van de inkomenslimieten van HUD is een gezin van vier personen in het grootstedelijk gebied van Detroit een 'laag inkomen' als ze $ 55.550 of minder verdienen. Ze worden "zeer lage inkomsten" voor $ 34.900 of minder en "extreem lage inkomsten" voor $ 20.950 of minder. In Ann Arbor stijgen deze aantallen tot respectievelijk $ 64.400, $ 42.100 en $ 25.250, rekening houdend met verschillen in lokaal mediane inkomen.

overwegingen

Als u in Michigan een aanvraag voor huisvestingsbijstand probeert in te dienen, controleert het bureau waarmee u contact opneemt, vaak uw lokale huisvestingsinstantie, welk percentage van het mediaaninkomen van uw regio door uw huishouden wordt verdiend. HUD's Sectie 8 Housing Choice Voucher-programma accepteert bijvoorbeeld aanvragers uit de categorieën 'extreem lage inkomens' en 'zeer lage inkomens', terwijl volkshuisvesting aanvragen van gezinnen in alle drie de bovengenoemde groepen ontvangt. Andere woninginitiatieven in Michigan kunnen verschillende variaties op de HUD-limieten gebruiken.

Voor de meeste andere federale programma's en lokale programma's die door Michigan-agentschappen worden beheerd, kom je in aanmerking op basis van waar je inkomen daalt ten opzichte van de armoedegrens. HHS geeft bijvoorbeeld aan dat programma's alleen aanvragers mogen accepteren met een inkomen van minder dan een bepaald percentage van de armoedegrens, zoals 125 of 150 procent.


Video: Religions and babies | Hans Rosling