In Dit Artikel:

Uit een AARP-rapport bleek dat het gemiddelde inkomen van oudere Amerikanen in 2012 $ 31.742 was. Terwijl Amerikanen van 65 jaar en ouder gemiddeld afhankelijk zijn van sociale uitkeringen, nemen velen ook inkomsten op uit andere bronnen.

Hoger Volwassen Paar die Papers in Huis met Agent overschrijden

Een paar gaat over de financiën met een adviseur.

Bronnen van inkomsten voor oudere Amerikanen

Uit het AARP-rapport bleek dat 84 procent van de oudere Amerikanen sociale zekerheid ontvangt. Bijkomende inkomstenbronnen kunnen rente op spaartegoeden, pensioenen, nalatenschappen, trusts en de voordelen voor overlevenden en veteranen zijn. Bovendien werken mensen steeds meer tijdens hun hogere jaren. Het totale inkomen dat oudere Amerikanen van werken ontvangen, is in de recente geschiedenis verdubbeld. In 1990 was dit bedrag 15 procent van alle inkomsten van degenen ouder dan 65; in 2012 was het 30 procent.

Planning voor pensioen

Het Amerikaanse ministerie van arbeid merkt op dat Amerikanen gemiddeld 20 jaar met pensioen gaan. De meeste Amerikanen hebben het inkomen dat ze in die periode nodig hebben niet berekend. De AARP biedt tools die een online calculator bevatten om mensen te helpen bepalen of ze genoeg sparen, hoe lang hun geld zal duren en hoe lang ze mogelijk op de arbeidsmarkt moeten blijven.


Video: Ambassadors, Attorneys, Accountants, Democratic and Republican Party Officials (1950s Interviews)