In Dit Artikel:

Probate is het proces van het betalen van de uiteindelijke kosten en het overdragen van het eigendom van de boedel aan de erfgenamen nadat iemand is overleden. Hoewel probate een juridisch proces is, betekent dit niet altijd dat een advocaat-rechter elke stap in het proces moet goedkeuren, of dat het zelfs nodig zal zijn om in een probate court te verschijnen. Terwijl elke staat specifieke wetten met betrekking tot de erfelijke leeftijd vastlegt, staat de meesten een type toe met de naam informele verklaring die het sluiten van een nalatenschap kan versnellen en geld kan besparen in het proces.

Wat is een informele proef?: informele

Het advies van een advocaat op tegenspraak kan informele probate gemakkelijker maken.

Identificatie

Een informele probate, ook wel vrijwillige administratie genoemd, is een manier om buiten de rechtbank zaken van nalatenschappen aan te pakken. Meestal bepaalt de grootte van uw vermogen en overeenkomst tussen uw erfgenamen, in plaats van of u al dan niet een testament hebt, of informele successie een optie is. Ongeacht de wijze waarop de erfrechtverklaring volledig is, moet de rechtbank echter de persoonlijke vertegenwoordiger die belast is met het sluiten van een erfenis goedkeuren en wettelijk benoemen voordat de probate kan beginnen.

Voorlopige acties

Als een persoonlijke vertegenwoordiger, zodra u gerechtelijke goedkeuring en documenten ontvangt die u toestaan ​​om namens uw dierbare te handelen, begint u met het indienen van papierwerk en het betalen van een dossierkosten. Documenten omvatten gewoonlijk die met betrekking tot uw rol als persoonlijke vertegenwoordiger, erfgenaam en begunstigde toestemmingsformulieren, een inventaris van activa en een aanvraag voor open probate. Daarnaast kunnen sommige staten u ook verplichten een handtekening- of zekerheidsobligatie te verkrijgen. Als laatste stap opent u een betaalrekening en als uw staat een kennisgeving van de krant nodig heeft, plaatst u een kennisgeving aan de schuldeisers en een tijdslimiet voor het indienen van vorderingen tegen de nalatenschap in uw lokale krant.

Werkwijze

Een informele probate moet volledig zijn binnen de tijd die uw staat aangeeft. In Wisconsin heeft u bijvoorbeeld twaalf maanden tenzij u de rechtbank om aanvullende tijd verzoekt. Tijdens deze periode voltooit u alle activiteiten die nodig zijn om het landgoed te sluiten, zoals het betalen van rekeningen, het liquificeren van activa, het verkopen van onroerend goed en het indienen van een definitieve aangifte zonder eerst toestemming te hebben gekregen van de rechtbank. Als een testament aanwezig is, distribueer je ook de activa volgens de voorwaarden van de testament. Wanneer het informele gedeelte bijna voltooid is, dient u een definitieve boekhouding in, samen met ontvangsten of ander papierwerk om de overdracht van geld naar en van het landgoed te documenteren.

overwegingen

Een informele probate kan een gecompliceerd proces zijn. Hoewel u dit zonder een advocaat kunt bereiken, is een algemene aanbeveling om zowel een advocaat als een belastingadviseur te behouden om u te adviseren tijdens het informele proces van het proces. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat zelfs als het proces begint als een informele probate, als er zich problemen voordoen, erfgenamen altijd kunnen vechten door een formele hoorzitting te vragen.


Video: Stadinzicht: Een informeel en gedreven team.