In Dit Artikel:

Hoewel de meeste particulieren en bedrijven een verzekering afsluiten om specifieke verliezen te dekken, houden ze vaak geen rekening met indirect verlies. Dit type verlies kan de persoonlijke of zakelijke financiën aanzienlijk beïnvloeden.

Houtoven

Definitie

Indirect verlies is een uitgave die wordt veroorzaakt door schade of letsel aan gedekte personen of zaken, die buiten de omvang van de gedekte schade valt. Deze kosten zijn te wijten aan het gedekte verlies, maar maken geen deel uit van het gedekte verlies zelf.

Voorbeeld

Als de oven van een restaurant in brand vliegt en schade oploopt, is die schade een direct verlies. Als rook van het vuur het restaurant beschadigt, waardoor de operaties wekenlang ophouden, is het verlies van bedrijfsinkomsten een indirect verlies.

Coverage

De meeste verzekeringspolissen bieden geen dekking voor indirecte verliezen.

Dekking vinden

Sommige bedrijven bieden aanbevelingen of afzonderlijke polissen om indirecte verliezen te dekken voor een extra premie. Zorg ervoor dat het beleid betrekking heeft op alle soorten indirect verlies veroorzaakt door schade aan de betreffende persoon of eigendom.

Verzekerbaar risico

Een indirect verliesbeleid dekt alleen verzekerbare risico's, die zijn toe te schrijven aan schade aan verzekerden of eigendommen. Verliezen veroorzaakt door krachten van buitenaf, zoals economische recessies, zijn niet verzekerbaar.


Video: (THRIVE Nederlands - Subtitled) GEDIJEN: Wat Ter Wereld Zal Ervoor Nodig Zijn?