In Dit Artikel:

Naast de miljoenen individuele en zakelijke belastingaangiften die de Internal Revenue Service (IRS) jaarlijks ontvangt, ontvangt deze ook informatie-aangiften. Dit zijn documenten van werkgevers en instellingen die informatie verschaffen over het inkomen van individuele belastingbetalers, die de IRS helpen bij het bepalen van hun belastingverplichtingen. Formulier 1099 is zo'n vorm.

Wat is een 1099 belastingformulier?: 1099

Identificatie

Wat is een 1099 belastingformulier?: inkomen

Een 1099-belastingformulier wordt door werkgevers, kredietverstrekkers en anderen gebruikt om inkomsten te rapporteren aan een persoon die geen deel uitmaakt van de lonen, salarissen en tips die op een W-2 worden gerapporteerd. De vorm lijkt qua uiterlijk op een W-2, maar is specifiek afgestemd op het melden van de essentiële informatie over een bepaald type inkomen. Het formulier wordt ontvangen door de persoon wiens inkomsten worden gerapporteerd en de informatie die wordt verstrekt in het formulier wordt gebruikt om zijn individuele belastingaangifte te voltooien.

Types

Wat is een 1099 belastingformulier?: belastingformulier

Er zijn meer dan een dozijn varianten van formulier 1099, die elk betrekking hebben op een andere vorm van inkomsten. Een van de meer gebruikelijke vormen is 1099-DIV, die wordt uitgegeven door een makelaar om de meerwaarden en dividenden van een individu tijdens het belastingtijdvak te documenteren. 1099-MISC dekt alle diverse inkomsten, zoals contractwerk, betaald door een bedrijf en ontvangen door een niet-werknemer. Als iemand schulden heeft vergeven anders dan in een faillissement, wordt het bedrag van de geloste schuld een te rapporteren inkomen, gedocumenteerd op formulier 1099-C.

overwegingen

Wat is een 1099 belastingformulier?: inkomen

De mensen die 1099s ontvangen, vallen over het algemeen in twee groepen: zij die werken op contractbasis of die als zelfstandige werken en degenen die beleggingsinkomsten hebben. De eerste groep omvat beroepen zoals artiesten, acteurs en schrijvers, van wie de betalingen worden gerapporteerd op een 1099-MISC. De leden van de tweede groep, de beleggersklasse, ontvangen 1099-DIV's en 1099-INT's (voor rentebaten), maar ze zullen waarschijnlijk ook complexere transacties hebben. Een distributie van een IRA wordt bijvoorbeeld gerapporteerd op een 1099-R.

Betekenis

Wat is een 1099 belastingformulier?: 1099

Formulier 1099 is belangrijk omdat de inkomsten die daar worden gerapporteerd over het algemeen geen loonbelasting hebben ingehouden. Dit betekent dat de belastingbetaler waarschijnlijk een verplichting heeft om socialezekerheids- en Medicare-belastingen te betalen op hun totale inkomen. Aanvullende belastingen kunnen ook van toepassing zijn als het inkomen het resultaat is van een zelfstandige activiteit. Meerwaarden en gekwalificeerde dividenden worden ook belast tegen verschillende tarieven dan het reguliere inkomen.

Tijdsspanne

De entiteit die verantwoordelijk is voor het genereren van een 1099 moet een kopie aan de belastingbetaler en een aan de IRS verstrekken. Omdat belastingbetalers deze informatie nodig hebben om hun individuele aangiften te voltooien, vereist de IRS dat de meeste 1099's worden ingediend vóór 31 januari, dezelfde deadline die werkgevers hebben voor het verzenden van W-2-formulieren.


Video: Tax formulier 2017 USA - Dutch