In Dit Artikel:

Een week nadat u uw eerste werkloosheidsclaim indient, begint uw uitkeringsjaar van 26 weken. Het uitkeringsjaar is 26 weken omdat werkloosheidsuitkeringen eens in de twee weken worden betaald. Als uw eerste werkloosheidsuitkering afloopt, stopt u met het ontvangen van werkloosheid tenzij u in aanmerking komt voor een verlenging van uw uitkeringen.

Regular Benefit Year

Als u latere werkloosheidsaanspraken indient na het indienen van uw initiële werkloosheidsclaims, wordt uw uitkeringsjaar niet opnieuw gestart. In plaats daarvan worden de resterende weken van uw eerste werkloosheidsclaim gebruikt. Stel dat u 16 weken hebt ontvangen onder uw oorspronkelijke werkloosheidsuitspraak en dat u weer bent teruggeroepen naar uw werk. Je hebt twee weken gewerkt en bent weer ontslagen. Wanneer u een nieuwe werkloosheidsaanvraag indient, moet u eerst uw resterende 10 weken in uw normale uitkeringsjaar gebruiken voordat u in aanmerking komt voor een verlenging van uw uitkeringen.

Emergency Unemployment Compensation

De Emergency Unemployment Compensation is een federaal werkloosheidsuitkeringsprogramma met vier niveaus. Wil een staat in aanmerking komen voor EUC-uitkeringen op de niveaus één tot en met drie, dan moet zijn werkloosheidspercentage gemiddeld zes procent bedragen over een periode van drie maanden. Om in aanmerking te komen voor tier vier EUC-voordelen, moet het werkloosheidspercentage in de staat ten minste 8,5 procent over drie maanden bedragen. Als het werkloosheidscijfer in uw land bijvoorbeeld 10 procent is in januari, 11 procent in februari en 12 procent in maart, is het gemiddelde werkloosheidspercentage over drie maanden 11 procent. In dit geval komt uw land in aanmerking voor alle vier EUC-niveaus.

EUC-verlengingweken

Als u in een staat woont die in aanmerking komt voor tier één EUC-uitkering, worden uw werkloosheidsuitkeringen verlengd met 20 extra weken nadat uw reguliere uitkeringsjaar is verlopen. Als u in een niveau twee woont, komt u in aanmerking voor 14 extra weken aan voordelen nadat uw eerste uitkeringen verlopen. In een Tier 3-status kom je in aanmerking voor 13 extra weken EUC-voordelen nadat je Tier 2-voordelen zijn verlopen, en in Tier 4 kom je in aanmerking voor nog zes weken EUC-uitkering. Uw voordeelbedrag wordt verlaagd als u elke laag invult. Neem contact op met het werkloosheidsagentschap van uw staat om uw verlaging van uw voordelen te bepalen.

Uitgebreide voordelen

Het Extended Benefits-programma is een ander federaal programma dat u een verlenging van uw werkloosheidsuitkeringen biedt nadat uw aanvankelijke eindejaarsperiode afloopt en nadat u alle weken van het EUC-programma hebt opgebruikt. De overheid biedt het EB-programma per staat aan en niet alle landen komen in aanmerking. Als uw land in aanmerking komt, kan het EB-programma uw voordelen uitbreiden met 13 tot 20 extra weken. U moet contact opnemen met het bureau voor werkloosheid van uw staat om te weten te komen of zij in aanmerking komen om werklozen aanvullende voordelen te bieden via het EB-programma.


Video: