In Dit Artikel:

Als broers en zussen en erfgenamen niet opschieten wanneer hun geliefde in leven is, is het meestal onwaarschijnlijk dat hun relatie na zijn overlijden zal verbeteren. Zelfs de beste relaties kunnen onder druk komen te staan ​​als erfgenamen en begunstigden het oneens zijn over hoe ze met bepaalde bezittingen moeten omgaan. Individuele staatswetten zijn ingesteld om deze geschillen op te lossen, maar precies hoe de wet dit bereikt, kan afhankelijk zijn van de voorwaarden van de wil van de overledene, of dat hij zelfs helemaal een testament heeft verlaten.

Wat gebeurt er met onroerend goed als erfgenamen vechten over verkopen?: verkopen

Gewoonlijk nemen de uitvoerder van een nalatenschap en de rechtbank van koophandel de uiteindelijke beslissing over het al dan niet verkopen van onroerend goed.

Het testament

Idealiter heeft de overledene een testament verlaten en specifieke bepalingen gemaakt met betrekking tot onroerend goed dat ze achter heeft gelaten. Ze zou haar executeur de macht kunnen geven om ermee te doen zoals hij het beste ziet. Ze zou kunnen zeggen dat ze het verkochte onroerend goed wil en dat het geld wordt verdeeld onder haar begunstigden. In dergelijke gevallen zullen de meeste staatsaanklachtenhoven de voorwaarden van het testament naleven. De enige optie die een ontevreden erfgenaam kan hebben, is om te bewijzen dat de erflater niet van gezond verstand was toen ze het testament schreef, of dat er een andere omstandigheid bestond die van de rechtbank vereischte dat ze hem als ongeldig moest afwijzen. Dit is een testament en het kan een zware juridische strijd zijn om te winnen.

Kracht van Executeur

Zelfs als een erflater zijn executeur niet de bevoegdheid geeft om het onroerend goed van het landgoed te verkopen, geeft de staatswetgeving haar gewoonlijk het recht om het toch te doen. Ze zou echter eerst goedkeuring van de rechtbank moeten krijgen. Vaak moet een executeur onroerend goed en andere activa verkopen om de schulden van de overledene te betalen. Ze zou de rechtbank voor het indienen van de aanvraag moeten petitioneren, en elke erfgenaam die zich tegen de verkoop verzet, kan hiertegen bezwaar maken. Een rechter zou de uiteindelijke beslissing nemen.

Eigendom gezamenlijk nagelaten aan erfgenamen

In sommige situaties kan de overledene een stuk onroerend goed samen met meerdere erfgenamen nalaten, anders sterft ze misschien zonder onroerend goed achter te laten. In beide situaties kunnen twee of meer erfgenamen merken dat ze mede-eigenaar zijn van een stuk onroerend goed en zij zijn het er niet mee eens wat ermee te doen. Een erfgenaam die wil verkopen, kan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank voor een 'partitieverkoop'. Degenen die niet willen verkopen hebben het recht om hun standpunt te verdedigen in de rechtszaal. Een rechter kan zo'n verkoop goedkeuren als het onroerend goed een thuis is. Als het leegstaand land is, kan het in plaats daarvan 'in natura' worden opgedeeld, waarbij het land wordt opgedeeld in porties en het exclusieve eigendom van elke sectie aan individuele erfgenamen wordt gegeven.

Tips

In sommige staten kan het gebeuren dat een rechter een partitieverkoop van onroerend goed bestelt zonder enige provisie die het onroerend goed moet verkopen voor een eerlijke marktwaarde. De rechtbank zou het mogelijk veilen voor de hoogste bieder. Het is mogelijk voor een belegger om onroerend goed op deze manier vast te leggen voor een fractie van zijn waarde. Als je de erfgenaam bent die wilde verkopen, zou je kunnen eindigen met veel minder geld dan je had verwacht.


Video: 'We zijn ons bedrijf kwijt door windmolens'