In Dit Artikel:

Onder de verschillende aftrekkingen vermeld op uw salarissteck, kunt u SUI en SDI zien, die respectievelijk staat voor werkloosheidsverzekering van de staat en staat invaliditeitsverzekering. De programma's Staatsgehandicapten bieden tijdelijke voordelen aan werken voor niet-werkgerelateerde verwondingen.

Wat staat SDI op mijn cheque-aftrekkingen voor?: voor

Staat invaliditeitsverzekering kan worden afgetrokken van uw salaris.

Wat SDI doet

Gefinancierd met inhoudingen op de lonen van werknemers, bieden de SDI-programma's tijdelijke uitkeringen aan een werknemer die niet kan werken vanwege een niet-werkgerelateerde ziekte, verwonding of aandoening. Een arbeidsgerelateerde beperking zou kunnen worden toegediend in het kader van het Compensatieprogramma van een werknemer.

Staten met SDI-programma's

Terwijl alle 50 staten programma's hebben voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, hebben niet alle staten een invaliditeitsverzekering. Vijf staten plus één gebied vereisen een Staatsbelastingtoeslag. Het zijn New York, New Jersey, Rhode Island, Californië, Hawaii en Puerto Rico.

Inhouding tarieven

Het bedrag dat wordt ingehouden op uw loonstrook voor SDI is afhankelijk van waar u woont. Elke staat stelt zijn eigen inhouding vast. Het belastbare basisloon, een bedrag waarna SDI niet meer wordt toegepast, verschilt ook per staat (zie bronnen).


Video: Revelation Seals & Horsemen, Reprobate Mind, Antichrist Govt, Mark of Beast, Martyrdom | Bro Sadhu