In Dit Artikel:

Als u een huis met een inbreuk koopt, betekent dit dat u eigendommen hebt gekocht waarvan een naburige eigenaar van het onroerend goed inbreuk heeft gemaakt. In dit geval varieert uw vermogen om de inbreuk te verwijderen of om een ​​oplossing te vinden tegen de buur, afhankelijk van de timing van uw bewustzijn van de inbreuk, evenals van andere factoren.

Wat betekent het kopen van een huis met een aantasting?: betekent

Een inbreuk kan ook bestaan ​​als uw huis niet voldoet aan de lokale terugzetwetten van openbare trottoirs.

Basisbeginselen van inbreuk

Er is sprake van een eigendomsoverschrijding wanneer een fysieke structuur gedeeltelijk of volledig wordt gebouwd door een buurman op uw eigendom. Landenquêtes worden meestal uitgevoerd wanneer nieuwe gebieden worden ontwikkeld en wanneer eigenschappen worden gekocht. Deze enquêtes bepalen en bevestigen de wettelijke grenzen van één eigenschap en helpen te onderscheiden wanneer de fysieke structuur van een eigenaar inbreuk maakt op de wettelijke grenzen van een andere. Vaak zijn juridische stappen nodig om iets te verhelpen.

Oorzaken

Aanpassingen kunnen om verschillende redenen voorkomen. Zelden bouwt een huiseigenaar eenvoudigweg een toevoeging op zijn huis, terwijl hij bewust een naburig pand binnendringt. Als hij van plan is dat te doen, krijgt hij waarschijnlijk formele, schriftelijke toestemming van de buurman. Incorrecte enquêtes of fouten gemaakt door eigenaren en bouwers bij het bouwen van fysieke structuren zijn gebruikelijk. USLegal.com merkt op dat hekken, greppels, heggen en bomen vaak natuurlijke afscheidingen vormen tussen eigenschappen, maar ook kunnen bijdragen tot verwarring over grenslijnen.

Jou rechten

Wanneer u een huis koopt met een bestaande inbreuk, zijn uw rechten gebaseerd op een paar belangrijke factoren. Over het algemeen, als de vorige eigenaar de inbreuk heeft getolereerd en je hebt gekocht wetende dat hij er was, ben je in wezen akkoord gegaan met de aanwezigheid van de inbreuk. FindLaw merkt op dat als u de inbreuk later ontdekt, zoals tijdens een landenquête, u wellicht meer rechten heeft om te verhelpen. De prominentie van de inbreuk is een andere overweging. Rechtbanken zullen eerder in uw voordeel beslissen wanneer de inbreuk aanzienlijk is en invloed hebben op uw vermogen om uw eigendom te gebruiken. Een lichte overhang van een dak mag niet zo zwaar wegen.

remedies

Specifieke oplossingen als je een inbreuk ontdekt, variëren. In het ideale geval kunt u uw bezorgdheid hierover aan de buurman overbrengen en hij zal deze zo mogelijk verwijderen, de inbreukmakende structuur aan u verkopen, dat deel van uw eigendom kopen of u een vergoeding betalen voor het gebruik ervan. Als eenvoudige communicatie niet effectief is, moet u mogelijk de buurman voor de rechter dagen om actie te ondernemen tegen de inbreuk. Dit kan mogelijk leiden tot een breuk op de lange termijn tussen u en uw buurman.


Video: Ruime woning te koop met 3 appartementen op Curacao