In Dit Artikel:

"Betaalt zoals afgesproken" is een term die u op uw kredietrapport wilt zien. Het betekent gewoon dat u een schuld hebt terugbetaald volgens de overeenkomst tussen u en de kredietgever of crediteur.

Mobiele betaling betalen van rekeningen met telefoon

Persoon die rekeningen betaalt via telefoon.

Waar je het vindt

"Betaalt volgens afspraak", wat ook kan worden weergegeven als "betaald zoals overeengekomen", is een accountstatus. Elk account vermeld op uw kredietrapport bevat een ruimte voor de schuldeiser om zijn status te melden. Als de account achterstallig is, wordt dat in de status gerapporteerd. Als het een gesloten account is die is afgerekend voor minder dan het verschuldigde bedrag of is overgedragen aan een incassobureau, wordt dat ook weergegeven in de accountstatus. Als de account een goede reputatie heeft of een goede reputatie heeft, wordt deze geïdentificeerd als 'betaald zoals overeengekomen'.

Relatie met credit score

Uw credit score is in feite een graadmeter voor de vraag of u erop kunt rekenen om uw schulden te betalen zoals beloofd. Accounts met een andere status dan betaald zoals overeengekomen, kunnen daarom uw score beïnvloeden. Je score kan ook negatief worden beïnvloed door te weinig betaalde accounts zoals is afgesproken. Dit betekent niet noodzakelijk dat u onbetaalde rekeningen heeft; het kan een teken zijn van een beperkte kredietgeschiedenis. Met andere woorden, u wordt gestort op al uw rekeningen, maar u hebt niet genoeg rekeningen in uw geschiedenis voor het kredietscoremodel om te evalueren hoe riskant het zou zijn om u geld te lenen.


Video: