In Dit Artikel:

Een onderhuurovereenkomst, zoals een huurovereenkomst, is een overeenkomst om een ​​persoon of bedrijf toe te staan ​​onroerend goed te bezetten in ruil voor reguliere huurbetalingen. In een sublease verhuurt de huurder van de oorspronkelijke verhuurder deze op zijn beurt aan een andere huurder, die vervolgens het onroerend goed of een deel ervan inneemt.

Het recht op onderverhuring

Met toestemming van de verhuurder heeft een huurder in het algemeen het recht om een ​​huis of appartement onder te verhuren aan een andere partij zolang de oorspronkelijke huurovereenkomst van kracht blijft en de onderhuurovereenkomst niet in strijd is met de oorspronkelijke huurovereenkomst. Als huisdieren verboden zijn op basis van de leaseovereenkomst, kunnen ze bijvoorbeeld niet worden toegestaan ​​door de sublease. In het geval van commercieel onroerend goed moet het recht van huurder om in het algemeen te onderverhuren in de oorspronkelijke huurovereenkomst nader worden omschreven.

De Sublandlord

De huurder die de woning aan een andere huurder verhuurt, wordt de onderhuurder genoemd, terwijl de andere huurder de onderhuurder wordt genoemd. De onderhuurder heeft grotendeels dezelfde verplichtingen jegens de onderhuurder als de verhuurder jegens hem. Als de onderhuurder een probleem heeft met het onroerend goed, moet de onderhuurder - niet de verhuurder - hiermee afrekenen. Het risico voor de onderlandloper is dat als de onderhuurder niets betaalt of iets vernietigt, de onderlander verantwoordelijk is.

The Subtenant

Onderhuurders hebben vergelijkbare verplichtingen jegens de onderverhuurder als huurders met een verhuurder, met name de tijdige betaling van huur en het niet beschadigen van het onroerend goed. Er is echter een speciaal risico verbonden aan het zijn van een onderhuurder. Als de huurovereenkomst van de onderhuurder met de oorspronkelijke verhuurder om welke reden dan ook wordt beëindigd, geldt dit ook voor de sublease - ongeacht of de onderhuurder al dan niet bij de beëindiging was betrokken.


Video: Wat zijn mijn rechten als onderhuurder?