In Dit Artikel:

Het bbp, of bruto binnenlands product, verwijst naar een waarde die wordt gegeven aan de goederen en diensten van een land. Het is de belangrijkste maatregel die wordt gebruikt bij het bepalen van de inflatie en de economische gezondheid van een land.

Wat betekent het BBP?: diensten

Het BBP heeft rechtstreeks betrekking op de hoeveelheid producten en diensten die in een bepaald jaar worden verkocht.

Wat is gemeten

Het BBP gebruikt de werkelijke waarden van verkochte producten en diensten om een ​​getal te creëren dat de groei of de terugval van de economie rechtstreeks weerspiegelt.

Hoe het BBP wordt berekend

Volgens Investorwords.com komt het BBP tot stand door de waarde van alles dat in een land wordt geproduceerd op te tellen tot de waarde van de export, en vervolgens de waarde van de invoer af te trekken.

Hoe het BBP wordt uitgedrukt

Het bbp wordt meestal geschreven als een percentage omhoog of omlaag vanaf het kwartaal of het jaar voorafgaand aan het gemetene, zoals uitgelegd door Forbes 'Investopedia.

Wat wordt beïnvloed

Het BBP geeft weer wat er al is gebeurd; het BBP-rapport zal echter van invloed zijn op toekomstige aandelenmarkten en rentetarieven, wat de economie van het land verder zal beïnvloeden.

Alternatieve metingen

Er zijn twee vergelijkbare economische metingen, het BBP (I) en het BNP. Het BBP (I) is een vergelijkbare meting waarbij inkomsten worden gebruikt in plaats van verkopen. Het BNP omvat alleen de goederen die worden geproduceerd door Amerikaanse bedrijven, ongeacht waar ze worden geproduceerd.


Video: Bbp (CBS in de klas)