In Dit Artikel:

De enige strafrechtelijke aanklachten met de potentie om de financiële hulp van studenten te beïnvloeden, zijn drugslasten als ze worden ontvangen terwijl de student federale financiële steun ontvangt, en alleen dan als de student wordt veroordeeld. Degenen die veroordeeld zijn voor andere misdrijven, waaronder moord, diefstal en verduistering, komen in aanmerking voor financiële steun zolang ze voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen. Degenen met één drugsveroordeling, inclusief een vergrijpveroordeling, worden tijdelijk uitgesloten van het ontvangen van financiële hulp. Bijkomende drugsovertuigingen kunnen een student ervan weerhouden om permanent hulp te ontvangen.

Welke criminele kosten beïnvloeden de financiële hulp van studenten?: kosten

Eenvoudig bezit van drugs kan uw toegang tot financiële hulp elimineren.

Overtuiging van bezit

Een veroordeling voor het bezit van drugs, inclusief het bezit van parafernalia voor drugs, brengt bij elke veroordeling steeds ernstiger financiële steunbeperkingen met zich mee. De beperkingen zijn alleen van toepassing op studenten die op school naar federale financiële hulp gaan wanneer de kosten zijn gemaakt. Een eerste veroordeling verbiedt de student om federale financiële steun te krijgen voor een jaar vanaf de datum van de veroordeling. Een tweede veroordeling verhoogt de beperking tot twee jaar. Latere veroordelingen voor bezit verwijderen federale hulp voor onbepaalde tijd, meestal tot nadat de student een federaal aanvaardbaar programma voor alcoholmisbruik voltooit.

Drugs verkopen

Net zoals het gerechtelijk systeem het drugshandel doorgaans agressiever beschouwt dan drugsgebruik of bezit, is de financiële steun voor drugsverkoop zwaarder dan voor drugsbezit. Een student die de eerste keer is veroordeeld voor het verkopen van drugs, kan verwachten dat hij twee jaar lang geen federale financiële steun meer krijgt, te beginnen op de datum van de veroordeling. Studenten die een tweede veroordeling krijgen voor het verkopen van drugs, worden eindeloos verbannen uit het krijgen van federale hulp voor school of handelsschool. De geschiktheid kan worden hersteld als de student een programma voor alcohol- en drugsmisbruik voltooit. Net als in het geval van bezit, zijn studenten alleen verboden om hulp te verlenen als hun verkoopkosten zijn gemaakt terwijl ze waren ingeschreven op de universiteit en met behulp van federale financiële hulp.

Bijwonen

Diskwalificatie vanwege drugsovertuigingen is alleen van toepassing op federale hulp. Studenten kunnen nog steeds in aanmerking komen voor staatssteun, regionale beurzen en andere financiële onderscheidingen. Bovendien kunnen studenten soms studeren aan een zelfbetalingsprogramma, ondanks eventuele strafrechtelijke veroordelingen. Ze zullen eenvoudigweg geen federaal gefinancierde financiële steun ontvangen om dit te doen, totdat hun geschiktheid hersteld is.

Kennisgeving

Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs eist dat studenten die financiële steun ontvangen die is veroordeeld voor een drugsdelict, onmiddellijk hun school voor financiële hulp op de hoogte brengen. Een herroepingsbrief zal worden gestuurd naar de student met advies over hoe hij hersteld kan worden. Uitzonderingen op de gemandateerde tijdsbestekken zijn onder meer het hebben van de veroordeling omgedraaid, geschrapt of teruggebracht tot minder dan drie veroordelingen voor het bezit of twee verkoopveroordelingen.


Video: NVC Marshall Rosenberg San Francisco Workshop Nederlandstalige ondertiteling