In Dit Artikel:

Gemeentelijke nutsdistricten zijn rechtspersonen die zijn gevestigd in Texas onder het gezag van de Commissie voor Milieukwaliteit in Texas. Modellen worden gemaakt wanneer de TCEQ een verzoekschrift goedkeurt dat is ingediend door eigenaren van onroerend goed of door ontwikkelaars die van plan zijn een onderverdeling te maken. Een MUD draagt ​​de wettelijke en financiële verantwoordelijkheid voor het leveren van infrastructuur en aanverwante diensten. Daartoe wordt de belastinginstantie belast met MUD's.

Wat MUD Belastingen doen

MUD belastingen zijn ad valorem belastingen. Dat wil zeggen, een MUD belasting is een onroerende voorheffing. De hoogte van de belasting die een eigenaar betaalt, hangt af van de geschatte waarde van het onroerend goed en de tarieven die door het MUD zijn vastgesteld. De inkomsten uit MUD-belastingen worden doorgaans gebruikt om te betalen voor obligaties die zijn uitgegeven om infrastructuurprojecten te financieren. Het leveren van water-, riool- en vaste afvalverwijderingsdiensten zijn typische MUD-functies. MUD's bouwen, exploiteren en onderhouden ook andere projecten. Deze kunnen onder meer zijn: instandhoudingsinspanningen, brandbestrijding, irrigatie-infrastructuur en elektriciteitsopwekking. MUD's kunnen ook recreatieve voorzieningen leveren, zoals parken, sportlocaties en zwembaden.


Video: