In Dit Artikel:

De financiële overzichten van een onderneming moeten een beeld geven van haar financiële toestand. Maar zonder context zijn de uitspraken slechts cijfers - op zijn best een modderige foto. Gedetailleerde toelichtingen in de voetnoten bij de financiële overzichten bieden de nodige context, waardoor het beeld wordt ingevuld voor investeerders, analisten en regelgevers.

groepsresultaat

Uitleg over financiële overzichten zet de cijfers in de juiste context.

Vier financiële overzichten

Bedrijven produceren vier financiële jaarrekeningen: de balans, de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en de vermogensmutatiemethode. De balans geeft de activa en passiva van de onderneming weer en geeft een momentopname van de financiële toestand van het bedrijf. De winst-en-verliesrekening identificeert de inkomsten en uitgaven van het bedrijf over een specifieke periode en vertelt u of het bedrijf geld heeft gemaakt of verloren. Het kasstroomoverzicht bevat contanten die het bedrijf binnenkomen en verlaten. De vermogensverklaring geeft informatie over het belang van de eigenaars in het bedrijf, of het nu partners, aandeelhouders of leden van een LLC zijn.

Het belang van voetnoten

Elke financiële verklaring wordt geleverd met voetnoten, die toelichtende details of onthullingen bevatten, over de informatie die op de verklaring wordt gepresenteerd. De balans van een bedrijf kan bijvoorbeeld zeggen dat het bedrijf voor $ 2 miljoen aan langlopende schulden heeft. De voetnoten onthullen vervolgens hoe die schuld is gestructureerd, wat voor soort rente het bedrijf betaalt en wanneer de schuld moet worden afbetaald. Voetnoten zijn geen overbodige informatie of legalistische kleine lettertjes. Ze vormen een integraal onderdeel van de verklaring zelf. Deze toelichtingen vormen een essentiële context voor het begrijpen van de verklaring, en investeerders en analisten verdiepen zich in de voetnoten voor inzicht in de bedrijfsactiviteiten.

Vereisten voor informatieverschaffing

Veel bekendmakingen zijn verplicht volgens boekhoudnormen - in de Verenigde Staten bekend als algemeen aanvaarde boekhoudprincipes of GAAP - of vereist door de Securities and Exchange Commission, die openbare bedrijven reguleert. Anderen worden overgelaten aan de discretie van het bedrijf. Sommige onthullingen worden belangrijk genoeg geacht dat ze moeten worden opgenomen in de verklaring - de hoofdpagina, waar de belangrijkste informatie wordt weergegeven - terwijl andere alleen in de voetnoten moeten worden weergegeven. Omdat de boekhoudnormen complexer zijn geworden, zijn de voetnoten van sommige bedrijven uitgegroeid tot honderden of zelfs duizenden onthullingen. Dat leidde tot angsten in het accountantsberoep van informatie-overload, evenals discussies tussen accountants en toezichthouders over manieren om openbaarmakingsvereisten te stroomlijnen.

Typen informatie

Sommige toelichtingen zijn breed van aard en verschaffen fundamentele details over hoe een bedrijf omgaat met zijn financiën, zoals de criteria voor het erkennen van inkomsten en uitgaven. Andere zijn smaller en bieden context voor een enkel getal in een instructie. Veel toelichtingen zijn gericht op risico en onzekerheid - bijvoorbeeld hoeveel van de ontvangen vorderingen waarschijnlijk niet worden geïnd of hoeveel garantieclaims het verwacht te verwerken.


Video: Tien Jaar na de Financiële Crisis