In Dit Artikel:

De levensstandaard is vaak afhankelijk van de hoeveelheid geld die een persoon moet uitgeven en beleggen. Veel gemeenschappelijke activiteiten die iemands levensstandaard kunnen verbeteren, zoals naar school gaan, een bedrijf starten, een huis kopen, medische rekeningen betalen, reizen en een auto kopen, vereisen een aanzienlijke hoeveelheid financiële middelen. Wanneer hoge kosten een bepaalde activiteit moeilijk te betalen maken, wordt dit als een financiële barrière beschouwd.

Financiële adviseur die bedrijfsinvestering voorstelt

Echtpaar ontmoeting met een financieel adviseur

Basisprincipes van financiële belemmeringen

Financiële barrières kunnen zich in veel verschillende contexten voordoen en raken individuen, gezinnen en bedrijven. U krijgt te maken met een financiële barrière wanneer u besluit om iets niet te doen vanwege de kosten. Je zou bijvoorbeeld kunnen dromen om naar een universiteit te gaan in een bepaalde privéinstelling met een collegegeld van $ 50.000, maar de hoge kosten kunnen een ontmoedigend effect hebben, of 'barrière', om je te laten kiezen voor een goedkoper overheidsinstituut.

nadelen

Financiële barrières kunnen voorkomen dat studenten colleges en universiteiten kunnen bijwonen, zelfs als ze gekwalificeerd zijn om deel te nemen op basis van testscores en cijfers. Financiële barrières kunnen ook voorkomen dat mensen een bedrijf starten, zelfs als ze een goed bedrijfsplan hebben. Het niet hebben van de juiste financiën dwingt mensen vaak tot het nemen van harde beslissingen over het toewijzen van middelen. Een gezin zou bijvoorbeeld moeten kiezen om geen groter huis of een nieuwe auto te kopen om geld te besparen voor de opvoeding van een kind. Sommige mensen moeten kiezen tussen betalen voor gezondheidszorg en betalen van huur.

Voordelen

Financiële belemmeringen kunnen nuttig zijn, afhankelijk van uw positie in de economie. Vanuit zakelijk oogpunt kunnen grote financiële hindernissen voor het starten van een onderneming in een bepaalde sector een "toetredingsdrempel" vormen, die concurrenten uit de markt kan houden. Commerciële jets kosten bijvoorbeeld miljoenen dollars, wat een grote financiële belemmering vormt voor het starten van een luchtvaartmaatschappij. Belemmeringen voor toegang zijn vaak gunstig voor gevestigde bedrijven, omdat concurrentie kan leiden tot verkoop of bedrijven dwingt om de prijzen van goederen en diensten te verlagen.

Het verminderen van financiële obstakels

Er zijn verschillende manieren waarop scholen, bedrijven en overheden financiële belemmeringen verminderen. Een gebruikelijke manier om financiële belemmeringen voor mensen te verminderen, is door geld te verstrekken. Subsidies zijn giften van geld die zijn bestemd voor een specifiek doel, zoals het starten van een bedrijf, het doen van onderzoek of het doen van een bepaalde investering. Beurzen zijn giften van geld die door scholen en andere organisaties aan studenten in het hoger onderwijs worden toegekend om de financiële barrière van dure lessen, boeken, huisvesting en andere onderwijsgerelateerde uitgaven te verminderen.


Video: Deel 3 Beginnende lopers Obstakels