In Dit Artikel:

Een aanvraag voor een woningkrediet, gewoonlijk een aanvraag voor een hypothecaire lening genoemd, is een gespecialiseerd document dat elke geldschieter zijn leners nodig heeft om te voltooien. Met behulp van de informatie in de applicatie, bouwt een hypotheekverstrekker een bestand op dat zal worden onderzocht en uiteindelijk zal worden goedgekeurd of afgekeurd voor financiering. De activa en passiva van een hypothecair kredietnemer zijn twee hoofdcomponenten van een woningkredietaanvraag.

Paar en kind kopen huis

Uw vermogen moet uw verplichtingen overtreffen om de goedkeuring van de woninglening te krijgen.

Home Loan Assets

Hypotheekverstrekkers eisen over het algemeen van hun leners dat ze een formulier invullen dat is gepubliceerd door de Federal National Mortgage Association: de Uniforme aanvraag voor residentieel krediet, gewoonlijk Fannie Mae-formulier 1003 genoemd. Aanvragers van hypothecaire leningen moeten hun activa en passiva vermelden in deel VI van het formulier. Tot de opgenomen activa voor hypotheekleningen behoren eventuele aanbetalingen, contant geld, betaal- en spaarrekeningen en aandelen en obligaties. Onroerend goed, auto's, pensioensaldi en het vermogenssaldo van een bedrijf kunnen ook worden geteld als activa bij een hypothecaire lening.

Home Loan Liabilities

Verplichtingen genoteerd op Fannie Mae Form 1003 omvatten alle maandelijkse leningbetalingen, huidige hypotheken, alimentatie en kinderbijslag- of onderhoudsbetalingen. Werkgerelateerde uitgaven, zoals voor kinderopvang en vakbondscontributies, worden ook meegeteld als verplichtingen op het formulier. Bij een hypotheekaanvraag voor een woning of een hypotheek worden verplichtingen afgetrokken van activa om de netto waarde te bepalen voor het goedkeuren of afkeuren van leningen.


Video: Overlopende posten, transitoria (M&O havo/vwo)