In Dit Artikel:

De rol van het ministerie van de Schatkist en de Federal Reserve heeft belangrijke en verschillende, maar onderling verbonden rollen om te spelen in het economisch beleid van de Verenigde Staten. Het ministerie van de Schatkist, onder leiding van de minister van Financiën, rapporteert aan de president van de Verenigde Staten en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het door het Congres vastgestelde fiscale beleid. De Federal Reserve rapporteert echter niet aan een gekozen functionaris, maar is een onafhankelijke organisatie gevormd door haar aangesloten banken. De Federal Reserve, oftewel "The Fed", is verantwoordelijk voor het toezicht op banken en het beheren van het monetaire beleid.

Verantwoordelijkheden van het Treasury Department

De Amerikaanse schatkist drukt geld uit en dumpt munten via de United States Mint, beheert de verzameling van inkomsten via belastingontvangsten en door het veilen van staatsobligaties, en geeft Amerikaanse spaarkassen uit. De Schatkist zorgt ook voor de tijdige betaling van rente en hoofdsom aan obligatiehouders. De Schatkist heeft ook een wetshandhavingsafdeling, de Amerikaanse Marshalls, die primair verantwoordelijk zijn voor het handhaven van wetten die valsemunterij verbieden.

De rol van de Federal Reserve

De Federal Reserve, onder leiding van de Federal Reserve Board, leidt het toezicht en de regulering van haar aangesloten banken. De Federal Reserve stelt ook de kortetermijnrente in door de disconteringsvoet in te stellen, of de snelheid waarmee distressed banken rechtstreeks van de Federal Reserve kunnen lenen. De Federal Reserve stelt ook een doelratio voor federale fondsen vast. Dit is het percentage dat banken elkaar in rekening brengen om 's nachts geld te lenen om aan kortetermijnverplichtingen te voldoen. De Federal Reserve stelt ook strenge eisen aan de hoeveelheid die een bank moet hebben om een ​​bepaald bedrag te lenen.

Fiscaal versus monetair beleid

Het congres heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het algemene begrotingsbeleid van het land. Fiscaal beleid is het nationale beleid met betrekking tot inkomsteninning, belastingheffing, lenen (uitgifte van obligaties) en uitgaven. Monetair beleid is de primaire bevoegdheid van de Federal Reserve en heeft in het algemeen betrekking op het vaststellen van kortetermijnrente en het beheersen van de geldhoeveelheid. Het doel van het Amerikaanse monetaire beleid was over het algemeen het handhaven van prijsstabiliteit, het voorkomen van op hol geslagen inflatie of deflatie en het handhaven van een gezonde valuta.

Stimulerend versus restrictief beleid

Zowel het Congres als de Federal Reserve hebben manieren om de economie van de Verenigde Staten te stimuleren en te vertragen om inflatie te voorkomen. Het congres kan door middel van fiscaal beleid de economie een impuls geven door de belastingen te verlagen of de uitgaven te verhogen om sneller meer geld door de economie te laten circuleren of de 'snelheid' van geld te manipuleren. De Federal Reserve kan de economie een impuls geven door de reserveverplichtingen te verlagen en de discontovoet en de federal funds rate te verlagen, waardoor het goedkoper wordt om geld te lenen. Als de stimulus echter niet zorgvuldig wordt gereguleerd, bestaat het gevaar dat een verhoogde geld- of uitgebreide geldhoeveelheid inflatie en een daling van de waarde van de dollar veroorzaakt.


Video: Flow of Money - Treasury & Federal Reserve