In Dit Artikel:

Het ministerie van Onderwijs en het kantoor van Federal Student Aid beheert titel IV federale student aan studenten die in aanmerking komende college-programma's bijwonen. Titel IV-programma's omvatten Direct Stafford Loans, Perkins Loans, Federal Work-Study, de Pell Grant, de FSEOG en National SMART Grant-programma's. Elk jaar publiceert het kantoor van Federal Student Aid een handboek dat scholen en financiële hulpverleners helpt bij het toekennen van financiële hulppakketten aan studenten. Het handboek geeft uitleg over federale regels en regels met betrekking tot alle Titel IV-programma's en hoe scholen deze programma's moeten beheren.

Kwalificatie student

Studenten moeten een middelbareschooldiploma of een equivalent (GED) hebben of een secundair thuisonderwijsprogramma hebben afgerond. Alle drugsovertuigingen moeten zijn opgelost. Titel IV-fondsen zijn alleen beschikbaar voor studenten die "reguliere" studenten zijn in een studieprogramma op basis van een diploma of certificaat en die op zijn minst halftijds zijn ingeschreven. Federale regels definiëren "fulltime" inschrijving als 12 semester of kwartier voor programma's die het semester, trimester of kwart systeem gebruiken. Regelgeving definieert ook een fulltime status voor programma's die klokuren, credit-uren of niet-standaardtermen gebruiken. Om geld te blijven ontvangen, moeten studenten voldoen aan de academische vooruitgang en moeten scholen beleid hebben dat beschrijft hoe academische reclassering en beroep behandeld worden.

Prijzen berekenen

Federale regels bepalen de minimumweken van de instructietijd en minimale klok- of kredieturen die vereist zijn voor standaardtermen (bijvoorbeeld kwartalen en semesters), niet-standaardtermen en nonterm-programma's. Als het schooljaar van een school niet samenvalt met deze regels, beïnvloedt dit de bedragen en uitbetalingen van Pell Grant en Direct Loan. Om de prijzen te berekenen, vereisen federale studiehulpprogramma's een berekening van de presentiekosten van de school, die kan verschillen afhankelijk van de inschrijvingsstatus van een student. Ook moeten scholen rekening houden met de geschatte gezinsbijdrage van een student en hulp uit andere bronnen, zoals gratis kamer- en collegegeld of collegegeldvrijstellingen. Elk FSA-programma heeft zijn eigen formules en vastgestelde minimum- en maximumtoekenningsbedragen die worden toegekend aan in aanmerking komende studenten.

Titel IV-fondsen verwerken

Regelgeving specificeert de manier waarop scholen geld van het FSA-programma uitbetalen. Scholen moeten bijvoorbeeld twee kennisgevingen aan studenten geven over de verwerking van geld: één keer voor een algemene kennisgeving en een tweede keer dat de bankrekening van de student wordt gecrediteerd met het geld. Scholen kunnen deze kennisgevingen verzenden via direct mail via de U.S. Postal Service of via elektronische weg naar een e-mailadres. Om geld te kunnen uitbetalen, kunnen scholen de account van de student crediteren voor toegestane kosten, een cheque uitschrijven, een elektronische overboeking uitvoeren of het geld contant aan de student uitbetalen. De meeste scholen passen het geld eerst toe op het account van de student en geven restituties uit voor elk creditsaldo.

Teruggave van titel IV-fondsen

Wanneer een student zich terugtrekt uit zijn programma na het ontvangen van Titel IV hulpuitbetalingen en vóór het einde van de periode van inschrijving, moeten scholen een "terugkeerberekening" uitvoeren om het bedrag aan fondsen te bepalen dat teruggestuurd moet worden naar de overheid. Als een student tot 60 procent van de periode van inschrijving aanwezig is, mag er geen geld worden teruggestuurd. Als de opname plaatsvindt vóór het 60 procentcijfer, gebruikt de school een pro rata schema om het bedrag van de te retourneren fondsen te bepalen. Regelgeving bepaalt dat scholen studenten moeten informeren over het restitutiebeleid van de school, de federale terugkeerregels en de financiële consequenties van intrekking.


Video: Tekort aan stage plaatsen voor financiële MBO-studenten