In Dit Artikel:

Als u van mening bent dat wetsontvangers u lastigvallen, neem dan gerust het vertrouwen dat er richtlijnen zijn, met name de Fair Debt Collection Practices-wetten, bedoeld om misbruik door schuldinzamelaars te verbieden. Deze wetten zorgen verder voor eerlijkheid tussen uw schuldeiser en u. De staat Tennessee maakt volledig gebruik van de Federal Fair Debt Collection Practices Act van 1977 en de Fair Credit Reporting Act.

Tennessee Laws on Debt Recovery: recovery

De wetgeving van Tennessee maakt gebruik van de federale wet op de handel in beursinspecties om u te beschermen tegen intimiderende biljettenverzamelaars.

Geschiedenis en functie

Aanvankelijk vastgelegd in de wet in 1978, biedt de Fair Debt Collection Practices Act richtlijnen voor hoe incasseerders zich kunnen gedragen wanneer zij contact met u opnemen. Gedwongen door de Federal Trade Commission, is het doel van de wet het beperken van intimiderende tactieken gebruikt door schuldeisers die proberen schulden van u te innen. De wet schetst algemene parameters waaraan crediteuren zich moeten houden en schetst uw basisrechten in het omgaan met pesterijen van schuldeisers. Soms wordt de wet gebruikt in combinatie met de Fair Credit Reporting Act, die bescherming biedt wanneer meldingsinstanties uw kredietinformatie melden en de incasso regelen.

schendingen

In Tennessee, schendingen van de wetten voor incassering van schulden die u misschien niet kent, zijn onder meer communicatie met u, naast rechtszaken, na schriftelijke kennisgeving van u om verdere communicatie of uw weigering om de vermeende schuld te betalen te staken. Uw schuldeisers mogen ook geen contact met u opnemen als zij weten dat u bent vertegenwoordigd door een advocaat en mogen geen pogingen ondernemen om contact met u op te nemen in uw plaats van tewerkstelling nadat u hebt geadviseerd dat uw werkgever dergelijke persoonlijke contacten verbiedt.

Collector Contacten

De Tennessee Fair Incasso Practices Act stelt incassobureaus in staat contact op te nemen met andere mensen, maar alleen om erachter te komen waar je bent. Merk op dat het vermelden van uw nummer op de federale Do Not Call-lijst niet belet dat verzamelaars u bellen met betrekking tot uw schuld. Volgens de wetten van Tennessee mogen incassobureaus u niet voor acht uur 's ochtends bellen en kunnen ze u na 21:00 uur lokale tijd niet meer bellen. Schuldverzamelaars mogen ook geen bedreigingen van gerechtelijke stappen of arrestaties instellen die niet zijn toegestaan ​​of niet echt worden overwogen, en ze mogen uw persoonlijke demografische informatie niet op een lijst plaatsen voor publicatie. In de loop van uw communicatie met u over uw schulden, mogen uw schuldeisers geen beledigende of profane taal gebruiken.

Het tegengaan van intimidatie

De Tennessee recovery-wetten bieden beperkingen aan de technieken die incassobureaus kunnen gebruiken om schulden van u te verhalen. Ze informeren consumenten ook over hun rechten om pesterijen van schuldeisers tegen te gaan. Communicatie is van vitaal belang. De eerste stap die u moet nemen, is contact opnemen met het incassobureau en rechtstreeks met iemand spreken. Andere opties die voor u beschikbaar zijn, zijn bijvoorbeeld het schrijven van een brief aan het incassobureau met de mededeling dat u niet wenst dat er contact met u wordt opgenomen of dat u de geldigheid van de schuld betwist. Als je denkt dat je rechten zijn geschonden, kun je een klacht indienen bij de Tennessee Division of Consumer Affairs. U kunt ook een rechtszaak indienen als uw rechten worden geschonden.


Video: How do I win a debt collection lawsuit - Debt Collection Attorney