In Dit Artikel:

Wanneer u een kapitaalgoed verkoopt, zoals leegstaande grond, wil de Internal Revenue Service zijn aandeel in de winst die u verdient. Dit komt omdat uw winst een meerwaarde vertegenwoordigt die onderworpen is aan een afzonderlijke vorm van belasting volgens de inkomstenbelastingswetgeving. Het bedrag dat u aan de winst moet betalen, hangt echter af van hoe lang u het land in eigendom had voordat u het verkocht.

Capital Asset Guidelines

Elk stuk eigendom dat u bezit dat niet wordt gebruikt in een handels- of bedrijfsactiviteit is een kapitaalgoed. Als u zich dus niet bezighoudt met de verkoop van grond, is de winst die u behaalt met de verkoop onderworpen aan vermogenswinstbelastingregels. Deze belastingregels vereisen dat u de winst of het verlies berekent als de prijs die u verkoopt voor minus uw belastinggrondslag in het land. Uw belastinggrondslag in het land vertegenwoordigt de prijs die u ervoor hebt betaald.

Vasthoudperiode

De IRS vereist dat u uw kapitaalgoederen verder classificeert als korte of lange termijn. U evalueert de juiste classificatie van uw leegstaande grond op het moment van de verkoop. Kapitaalactiva op korte termijn zijn grond die u een jaar of minder bezit vanaf de datum van verkoop, terwijl langetermijnkapitaalactiva langer dan één jaar in bezit zijn. De houdperiode van uw braakliggende terrein is belangrijk, want als de verkoop resulteert in een meerwaarde op korte termijn, berekent de IRS de belasting aan de hand van dezelfde gewone rentevoeten die zij oplegt aan uw arbeidsinkomsten. De winsten die u op langetermijnactiva opneemt, zijn echter onderhevig aan lagere belastingtarieven.

Ontvangen als geschenk

Als u de lege grond als een geschenk ontvangt, denkt u misschien dat uw belastinggrondslag nul is. Voor het berekenen van uw winst of verlies gebruikt u echter dezelfde belastinggrondslag als die de donor op het moment van het geschenk op het land heeft. Het ontvangen van het land als geschenk heeft ook invloed op uw periode van bewaring. Om te bepalen of de verkoop resulteert in een winst of verlies op korte of lange termijn, voegt u de hoeveelheid tijd toe dat de schenker eigenaar is van het onroerend goed tot de tijd dat u het bezit voordat u het verkoopt.

Kapitaalverliezen afbouwen

Aan het einde van het jaar wanneer u al uw kapitaaltransacties op het Schedule D-formulier rapporteert, inclusief de verkoop van de lege grond, vereist de IRS dat u eerst alle kortetermijn- en langetermijntransacties scheidt en de netto winst of verlies voor elke categorie. U maakt vervolgens de twee resultaten na elkaar om te komen tot uw totale meerwaarde of verlies. Als er een nettoverlies optreedt, kunt u met de IRS een aftrek van slechts $ 3.000 per jaar claimen. Als u echter een algehele winst berekent, moet u afzonderlijke belastingtarieven toepassen op de kortetermijn- en langetermijntransacties.


Video: