In Dit Artikel:

Aandelenaandelen zijn een kapitaalgoed. De Internal Revenue Service boekt winsten en verliezen uit de verkoop van kapitaalgoederen in een categorie die losstaat van andere soorten inkomsten. Wanneer u aandelen moet verkopen voor minder geld dan u hebt belegd, kunt u het verlies op uw belastingaangifte afboeken. U moet echter de IRS-regels volgen voor het compenseren van meerwaarden met kapitaalverliezen met behulp van schema D, meerwaarden en verliezen.

Offertes, markt, wall street, stockbord, belegging, data, grafiek, business

Digitaal displaybord van beurskoersen.

Compenseren van meerwaarden met verliezen

De IRS biedt een stapsgewijze procedure voor het aftrekken van voorraadverliezen en andere kapitaalverliezen op uw belastingen. Verdeel winsten en verliezen op korte en lange termijn. Een winst of verlies is op lange termijn als u het actief voor meer dan een jaar bezit. Anders is het korte termijn. Trek langetermijnverliezen van langetermijnwinsten af ​​om de netto langetermijnwinst of -verlies te vinden. Doe hetzelfde voor kortetermijnwinsten en -verliezen. Gebruik een nettoverlies in een categorie als een aftrek tegen winsten in de andere categorie. Als er nog steeds een nettoverlies over is, kunt u maximaal $ 3.000 gebruiken als een aftrekpost op andere inkomsten en carry-bedragen van meer dan $ 3.000 voorwaarts om te gebruiken als een belastingaftrek in een toekomstig jaar.


Video: