In Dit Artikel:

Garnituren worden net als alle andere schulden voor belastingdoeleinden behandeld. Als de schuld die de beslaglegging incasseert aftrekbaar is, kunt u deze gebruiken om uw belastingdruk te verminderen. Het is de aard van de schuld die telt - niet de manier van zijn verzameling. Bij het bepalen van uw belastingdruk moet echter nog steeds worden gekeken naar lonen die zijn gegarneerd met uw loonstrook.

Hetzelfde als andere rekeningen

De rekeningen die via beslaglegging worden verzameld, kunnen alleen worden afgetrokken als ze aftrekbaar zijn, ongeacht hoe ze zijn betaald. Als u bijvoorbeeld ernstige medische kosten hebt die in totaal meer dan 10 procent van uw gecorrigeerde bruto-inkomen bedragen, kunnen alle rekeningen betaald als gevolg van een loonbeslag worden meegeteld voor die aftrek. In dit scenario betaalt u nog steeds de medische rekeningen - het feit dat u dit onvrijwillig doet, maakt dat feit niet teniet

Gegarneerde lonen tellen

Als uw loon werd gegarneerd, neemt u minder geld mee naar huis in uw salaris. U betaalt echter nog steeds belasting over het uitgegooide bedrag alsof u uw normale lonen heeft betaald. Dat geld wordt beschouwd als verdiende inkomsten en wordt als zodanig weergegeven op de belastingformulieren die uw werkgever u aan het eind van het jaar toestuurt.


Video: