In Dit Artikel:

In Canada moet bijna elke werknemer in de publieke en private sector bijdragen aan het Canada Pension Plan (CPP), en die deelnemers komen in aanmerking voor pensioenbetalingen na hun pensionering tot de dood. De minimale vereiste is een bijdrage van drie jaar. Elke pensioenrekening waarbij de bijdrager op het moment van pensionering in een huwelijks- of gewoonterelatie staat, wordt beschouwd als een gezamenlijk pensioenplan.

Voordelen van echtelijke pensioenen in Canada: echtelijke

In Canada komen alle overlevende echtgenoten van boven de 35 jaar in aanmerking voor een partneruitkering.

Voordelen van echtelijke pensioenen

Na het overlijden van de inbrenger komt zijn langstlevende echtgenoot of wettig partner in aanmerking om 60 procent van het pensioenbedrag te ontvangen tot haar overlijden. Deze betaling staat bekend als het nabestaandenpensioen. Betaling bedragen kunnen variëren, afhankelijk van de leeftijd en de gezondheidstoestand van de overlevende partner. Op het moment van pensionering kan de bijdrager na zijn overlijden ook kiezen voor hogere betalingspercentages aan de nabestaande. In dit geval ontvangt de bijdrager tijdens zijn leven lagere pensioenbetalingen.

Definitie van Echtgeno (o) t (e) of Common-Law Partner

Een echtgenoot is een persoon die op het moment van pensionering wettelijk getrouwd is met de bijdrager. Een common-law partner is een persoon die ten minste een jaar in een echtelijke relatie met de bijdrager heeft gewoond. Als het paar samen een kind of kinderen heeft, kan de tijdseis korter zijn. Een afzonderlijke wettige echtgenoot kan ook in aanmerking komen voor het overlevingspensioen, als de bijdrager niet opnieuw trouwde, meer dan een jaar samenwoonde met een andere persoon of kinderen had met een andere persoon. Dezelfde regels en verantwoordelijkheden zijn ook van toepassing op mensen in relaties met hetzelfde geslacht.

Aanmeldingsprocedure

Na het overlijden van de contribuant moet de langstlevende echtgenoot zo snel mogelijk pensioen aanvragen. Als de vertraging meer dan een jaar na het overlijden is, kan de overlevende echtgenoot zijn uitkering verliezen, omdat CPP slechts een jaar lang achterstallig is. Om in aanmerking te komen, moet de langstlevende echtgenoot of partner van het gewoonterecht een aanvraagpakket krijgen bij een rouwcentrum of een centrum voor human resources in Canada. De toepassingssets zijn ook online beschikbaar op de website van Service Canada.

Betaalmethodes

Nadat CPP de aanvraag en de vereiste documentatie heeft ontvangen, zullen functionarissen beginnen met het verwerken van de informatie. De eerste pensioenuitkering wordt meestal gedaan tussen zes en twaalf weken na de aanvraag. De overlevende echtgenoot of partner van het gewoonterecht kan kiezen om elke maand betalingen te ontvangen per cheque of door rechtstreekse storting op de bankrekening van de overlever.

Voortgezette aanmerking

Om de partneruitkeringen voor echtgenoten te blijven ontvangen, moet de overlevende CPP op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen zoals het adres of de bankrekening. Nabestaanden die hertrouwen, blijven in aanmerking komen voor een partneruitkering. Een partner of partner onder de 35 jaar komt niet in aanmerking voor de partneruitkering, behalve als zij gehandicapt is of een of meer kinderen van de overledene opvoedt.


Video: