In Dit Artikel:

De primaire markt in India, zoals die in andere landen, is de markt waar beleggers en bedrijven aandelen, opties en andere openbare financiële instrumenten verhandelen. In 2000 heeft de Securities and Exchange Board van India, of SEBI, een reeks richtlijnen uitgegeven voor de primaire markt die 17 consumenten- en beleggersbeschermingsgebieden omvat, waaronder hoe nieuwe bedrijven actief worden op de primaire markt en hoe ze effecten uitgeven en waarderen.

Zakenman werkende analyse bedrijfsinformatie.

SEBI-richtlijnen voor de primaire markt

Initiële openbare aanbiedingen

Indiase bedrijven die hun activiteiten willen openen voor overheidsfinanciering, moeten via een makelaar werken die een licentie heeft bij SEBI om aanvragen voor financiering aan te bieden en te accepteren via het e-IPO-systeem van India, een online systeem om particuliere bedrijven naar de primaire markt te brengen. De makelaar moet samenwerken met een registrar van het bedrijf om te onderhandelen over alle aanbiedingen tussen het bedrijf en potentiële investeerders. In samenwerking met het leiderschap van het bedrijf moet de makelaar alle beleggingsinformatie beschikbaar stellen in het Hindi en het Engels, en moet het een tijdschema voor elke aanbieding en geaccepteerde betalingswijzen bevatten. De makelaar moet alle gelden met betrekking tot de IPO op een escrow-rekening houden en moet dagelijks rapporteren aan de registrar van het bedrijf. SEBI-licentiemakelaars om gewetenloze mensen te behoeden voor misbruik van nietsvermoedende bedrijven en investeerders.

Effecten uitgeven en waarderen

Een bedrijf moet ten minste drie weken voordat een definitieve prospectus wordt ingediend bij de Registrar of Companies op de primaire markt een concept-prospectus bij SEBI indienen. Het concept-prospectus bevat contactgegevens voor het bedrijf, een analyse van marktrisico's en hoe het bedrijf hierop zal reageren, evenals informatie over het leiderschap van het bedrijf. Nadat het bedrijf is geregistreerd en goedgekeurd, kan het vrij bepalen voor welke prijs het zijn aandelen op de primaire markt wil aanbieden. Als een bank betrokken is bij het aanbieden van een bedrijf, moet de prijsbepaling van haar aandelen worden goedgekeurd door SEBI. Het bedrijf moet de nominale waarde van alle beursgenoteerde aandelen openbaar maken.

Schuldinstrumenten uitgeven

Bedrijven en banken die schuldinstrumenten opnemen als onderdeel van een beleggingsaanbod moeten ratings aan SEBI bekendmaken voordat zij overeenkomsten met beleggers aangaan. Schuldinstrumenten zijn verklaringen waarin de emittent kapitaal ophaalt door schulden aan een belegger te verkopen. De emittent betaalt de belegger rente terug volgens de voorwaarden van een contract. SEBI vereist dat alle bedrijven die schuldinstrumenten uitgeven, hun beleggers op de hoogte houden door kasstroom- en liquiditeitsinformatie te verstrekken. SEBI biedt bedrijven de mogelijkheid om hun schulden terug te betalen door aandelen of andere financiële instrumenten uit te geven aan degenen die zijn belegd in de schulden van het bedrijf.

Banken die kapitaal uitgeven aan een bedrijf

SEBI beperkt de hoeveelheid kapitaal die een financiële instelling aan een beursgenoteerd bedrijf kan uitgeven niet, hoewel het instellingen met een belangenconflict niet toestaat om kapitaal aan een bedrijf uit te geven. Aangewezen financiële instellingen, die door SEBI zijn goedgekeurd, reserveren een percentage van het bedrijf waarin ze willen beleggen en hebben het recht om dat percentage gedurende drie jaar vast te houden. Mocht de financiële instelling een deel van haar reservering vrijgeven, dan zullen die aandelen deel gaan uitmaken van de openbaar beschikbare aandelen. SEBI biedt institutionele beleggers ook de mogelijkheid om hun posities in een bedrijf naar eigen inzicht te waarderen, op voorwaarde dat de instelling de afgelopen drie jaar winst heeft gemaakt.


Video: JFK Assassination Conspiracy Theories: John F. Kennedy Facts, Photos, Timeline, Books, Articles